HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Sector

Sector
Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Yn dechrau Awst 2023

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o reoli digwyddiadau a'r lletygarwch cysylltiedig yn effeithiol. Mae'r cwrs yn rhoi trosolwg i chi o gyfleoedd a datblygiadau yn y sector, ac yn hwyluso datblygiad eich sgiliau sy'n gysylltiedig â hyn.

Mae twristiaeth a lletygarwch yn parhau i fod yn un o'r diwydiannau mwyaf poblogaidd yn y DU ac mae'r sector yn parhau i groesawu llawer o unigolion galluog a hyderus gydag amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa hwyliog a boddhaus.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

 ... unrhyw un sy’n 19+ oed, ac yn byw yng Nghymru, yn gyflogedig, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn teithio, twristiaeth a lletygarwch

... Eich uchelgais yw gweithio mewn swydd uchel neu swydd reoli

... Rydych chi eisiau cymysgedd o ddysgu ymarferol a dysgu seiliedig ar theori

Cynnwys y cwrs

Mae twristiaeth a lletygarwch yn parhau i fod yn un o'r diwydiannau mwyaf poblogaidd yn y DU ac mae'r sector yn parhau i groesawu llawer o unigolion galluog a hyderus gydag amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa hwyliog a boddhaus.

Y modiwlau sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen yw:

Blwyddyn 1 - Unedau Lefel 4:

 • Digwyddiadau mewn Cyd-destun
 • Egwyddorion Lletygarwch
 • Y Diwydiant Twristiaeth
 • Cyllid i Reolwyr
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau
 • Cynllunio Datblygiad Personol
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau

Blwyddyn 2 - Unedau Lefel 5

 • Rheoli Lletygarwch Byd-eang Heddiw
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Dulliau Ymchwil
 • Profiad Gwaith gyda Chynllunio Datblygiad Personol
 • Datblygu Busnes a Chyllid
 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Partïon
 • Datblygu a Rheoli Cyrchfan

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs, Gwobr EDEXCEL / BTEC gyda Llwyddo neu 40 pwynt neu gyfwerth, neu brofiad perthnasol yn y diwydiant.

Croesewir ceisiadau hefyd gan ddysgwyr hyn sy'n awyddus i newid cyfeiriad eu gyrfa ac sydd â diddordeb yn y diwydiant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch barhau i orffen gradd israddedig ym maes twristiaeth, teithio, y diwydiant hamdden neu reoli digwyddiadau.

Mae eich HND yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd israddedig felly dylech fod yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf gradd israddedig tair blynedd mewn maes cysylltiedig. Bydd gan wahanol brifysgolion wahanol ofynion mynediad o ran y radd sydd ei hangen arnynt yn eich HND, felly mae'n werth gwirio hyn cyn gynted ag y byddwch yn penderfynu pa brifysgol yr hoffech astudio ynddi.

Fel arall, os ydych chi'n dymuno mynd yn syth i mewn i waith gyda'ch HND, fe welwch y gallwch chi wneud cais am swydd uwch neu swydd fwy arbenigol nag o'r blaen.

Ble alla i astudio HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau?

MPLA0119AA
Campws Crosskeys

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.