DMI eDdysgu - Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

DMI yw'r safon fyd-eang profedig ar gyfer ardystiad marchnata digidol gyda 100,000+ o aelodau a thros 20,000+ o weithwyr proffesiynol ardystiedig.

Mae'r cwrs ar-lein marchnata cyfryngau cymdeithasol arbenigol a deinamig hwn yn cynnwys Facebook, LinkedIn, Snapchat, YouTube ac Instagram, ac yn rhoi'r sgiliau, y wybodaeth, y strategaeth a'r technegau i chi i weithredu newid a dod yn weithiwr proffesiynol marchnata digidol ardystiedig gyda DMI.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisiau dechrau gyrfa mewn marchnata digidol.

...pobl sydd eisiau newid gyrfa.

...entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau bach.

...pobl mewn gyrfaoedd marchnata traddodiadol sydd eisiau diweddaru eu set sgiliau.

...unrhyw un sy'n gobeithio gweithredu strategaeth ddigidol ddiweddar o fewn eu cwmni.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio'r pynciau canlynol:

  • Ymchwil Cymdeithasol
  • Estyn Cynnwys
  • Twitter
  • Snapchat ac Instagram
  • Gwasanaeth Cwsmer Cymdeithasol
  • Creu Cynnwys
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube a Fideos Cymdeithasol
  • Strategaeth a Chynllunio

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond byddwch angen diddordeb brwd yn y maes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech astudio mewn modd hunan-drefnedig wrth eich pwysau eich hun, gan ddefnyddio dyfais gyda chysylltiad i'r we.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera arnoch.

Ble alla i astudio DMI eDdysgu - Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig?

MPLA0106AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.