AXELOS Rhithiol Ar-lein - Cwrs ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad Byr

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, gall unrhyw un gofrestru a dysgu am dechnegau, terminoleg a phrosesau allweddol ITIL®.

Yn gryno

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster ITIL lefel mynediad, sy'n darparu dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r derminoleg allweddol y tu ôl i ITIL®. Mae'r pynciau hyn yn cynnwys saith egwyddor arweiniol ITIL® 4, pedwar dimensiwn rheoli gwasanaeth a llawer mwy.

Dyma'r cwrs i chi os...

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa

... gall unrhyw un gofrestru a dysgu am dechnegau, terminoleg a phrosesau allweddol ITIL®.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Beth Fyddaf yn Ei Wneud...

Mae'r cwrs yn cynnwys:

Sut mae ITIL® yn adeiladu ar ac yn cefnogi Lean, Agile, DevOps, ac arferion rheoli prosiectau a phrosesau eraill
Saith egwyddor arweiniol ITIL®4
System gwerth gwasanaeth ITIL®

Pedwar dimensiwn rheoli gwasanaeth

Ymarferion ITIL®; deall pwrpas a thermau allweddol pob un o'r 15, gyda dealltwriaeth fanwl o saith

Bydd arholiad ITIL 4

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 1 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio AXELOS Rhithiol Ar-lein - Cwrs ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad?

MPLA0083AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.