En

CompTIA Rhithiol Ar-lein - Cwrs CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1001 a 220-1002) Hyfforddiant gyda Labiau Byw ac Arholiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad Byr

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen diddordeb brwd yn y pwnc.

Yn gryno

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Mae'r cwrs CompTIA A+ wedi ei ddylunio'n benodol ar gyfer unigolion sydd eisiau cychwyn gyrfa yn y sector TG.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu datrys problemau'n hyderus, gyda'r gallu i gefnogi technolegau craidd cyfredol o'r cwmwl a phrosesau diogelwch i reoli data.

Pa un ai eich bod yn Dechnegydd TG sydd eisiau diweddaru eich gwybodaeth bresennol, neu'n newydd i'r cyfan ac eisiau symud i mewn i'r diwydiant TG am y tro cyntaf, bydd y cwrs yn ddelfrydol i chi.

Dyma'r cwrs i chi os...

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £30,596 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

... unrhyw sydd eisiau dechrau neu ddatblygu ei yrfa ym maes TG.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs yn cynnwys:

Cwblhau pecyn cwrs dysgu rhyngweithiol sy'n paratoi myfyrwyr i sefyll arholiadau CompTIA A+ 220-1001 a 220-1002. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys cyrsiau ac arholiadau:

Gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ffonau clyfar, llechi, technoleg wisgadwy, e-ddarllenwyr, GPS
Windows 10, 7, 8, 8.1, Android, iOS, Linux, Mac OS X, Chrome OS
Cysylltedd rhwydwaith dyfeisiau symudol, cymorth cymwysiadau a chysoni dyfeisiau
Rhwydweithio dyfeisiau caledwedd (Llwybryddion, switshis, pwyntiau mynediad, rheolwr rhwydwaith seiliedig ar y cwmwl, PoE (Pwer dros Ether-rwyd), ac ati)
Gwesteiwyr rhwydwaith, rôl gweinydd, offer Rhyngrwyd, systemau etifeddol
Offer a chydrannau caledwedd PC, gosodiadau BIOS/UEFI, gyriannau cyflwr solid (M2, NVME, SATA 2.5), RAID 10, ffurfweddau storio cyfnewidiadwy poeth
Cyfluniadau PC personol gan gynnwys gweithfannau rhithwiroli a dyfeisiau NAS
Rhannu dyfeisiau ac argraffwyr amlswyddogaeth trwy osodiadau OS, cysylltiadau â gwifrau a diwifr, argraffu 3D
Cysyniadau diogelwch rhesymegol, gosodiadau diogelwch Cyfeiriadur Actif, tocynnau meddalwedd, polisïau Rheoli Dyfeisiau Symudol (MDM), hidlo cyfeiriad MAC, tystysgrifau, Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), Atal Colli Data (DLP), hidlo e-byst
Protocolau diogelwch ac amgryptio (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES), dulliau dilysu (un ffactor, aml-ffactor, RADIUS, TACACS), adnabod ac atal bygythiadau diogelwch
Pryderon a pholisïau preifatrwydd (PII, PCI, GDPR, PHI)

Bydd dau Arholiad CompTIA A+

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 5 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio CompTIA Rhithiol Ar-lein - Cwrs CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1001 a 220-1002) Hyfforddiant gyda Labiau Byw ac Arholiadau?

MPLA0081AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.