En

EC-Council Rhithiol Ar-lein - Haciwr Moesol a Ardystir (C|EH)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae'r cymhwyster Haciwr Moesol Ardystiedig (CEH) yn un o'r cymwysterau Hacio Moesol mwyaf cydnabyddedig yn y byd. Hacio moesol yw un o'r canghennau seiberddiogelwch mwyaf poblogaidd, ac mae'r angen am arbenigwyr medrus yn tyfu'n gynt a chynt.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i weithwyr proffesiynol TG sydd eisiau symud i mewn i seiberddiogelwch. Fel arall, os nad oes gennych unrhyw brofiad TG, mae'r cwrs yn ddelfrydol unwaith y byddwch wedi cwblhau ardystiadau CompTIA penodol.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, ac mewn cyflogaeth. Nid yw'r terfyn cyflog o £30,596 yn berthnasol i'r cwrs hwn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

...unrhyw un sy'n gweithio, neu'n anelu at weithio o fewn swydd seiberddiogelwch.

Cynnwys y cwrs

Trosolwg o Fodiwl Haciwr Moesegol Ardystiedig (CEH):


Cyflwyniad i Hacio Moesegol
Ôl-troed a Rhagchwilio
Sganio Rhwydweithiau
Cyfrifiad
Dadansoddi Bregusrwydd
Hacio Systemau
Bygythiadau Maleiswedd
Synhwyro
Peirianneg Gymdeithasol
Gwrthod Gwasanaeth
Herwgipio Sesiwn
Osgoi IDS, Waliau Tân, a Photiau Mêl
Hacio Gweinyddion Gwe
Hacio Cymwysiadau Gwe
Chwistrellu SQL
Hacio Rhwydweithiau Diwifr
Hacio Llwyfannau Symudol
Hacio IoT
Cyfrifiadura Cwmwl
Cryptograffeg

Gofynion Mynediad

Dylai fod gennych wybodaeth a phrofiad mewn amgylchedd TG, neu dylech fod wedi cwblhau eich cwrs CompTIA A+ a Co. Mae'r cwrs hyn yn cael ei gyflwyno gan ystafell ddosbarth rhithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi neilltuo 5 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad i ddyfais sy'n galluogi'r rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.mpTIA N+ arholiadau cyn sefyll y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 


Bydd angen i chi neilltuo 5 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio EC-Council Rhithiol Ar-lein - Haciwr Moesol a Ardystir (C|EH)?

MPLA0079AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.