Cwrs E-Ddysgu Rheoli Prosiectau Agile Hyfforddiant Lefel Sylfaen ac Ymarferydd gydag Arholiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen diddordeb brwd yn y pwnc.

Yn gryno

Yn Gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Dysgu sut i reoli prosiectau yn fwy effeithiol ac effeithlon gyda methodoleg rheoli prosiect Agile. 

Dysgu am gysyniadau Agile a deall egwyddorion uwch, gan eich helpu i baratoi ar gyfer sefyll dau arholiad Agile yn hyderus. 

Mae fframwaith rheoli prosiect Agile yn defnyddio dull cynyddrannol o ran y prosesau adeiladu a rheoli, a bydd y cwrs hwn yn eich addysgu am gysyniadau allweddol y fframwaith, a sut i'w rhoi ar waith mewn prosiectau go iawn, gan gynyddu cyfraddau llwyddo.

Dyma'r cwrs i chi os...

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n croes-hyfforddi ar gyfer swydd mewn rheoli prosiectau sydd angen cymhwyster i agor opsiynau cyflogaeth newydd.

..unrhyw un sydd eisiau deall eu rôl yn well, gwella eu gwybodaeth ac angen tystiolaeth o'u profiad Agile.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Beth fyddaf yn ei wneud?

Modiwlau Lefel Sylfaen a Lefel Ymarferydd AgilePM 

Cyflwyniad i Agile
Rheoli Prosiectau Agile - Yr Hanfodion
Rolau a Chyfrifoldebau
Paratoi ar gyfer Rheoli Prosiectau Agile
Cyfnodau a Chynhyrchion Cyn-Prosiect a Sylfaen
Defnyddio Datblygiad Esblygiadol a Chyfnodau Ôl-Brosiect
Technegau ac Ymarferion
Rheoli Agile
Cynllunio Agile
Paratoi at arholiadau

Bydd dau arholiad. AgilePM Lefel Sylfaen ac AgilePM Lefel Ymarferydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 4 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu Rheoli Prosiectau Agile Hyfforddiant Lefel Sylfaen ac Ymarferydd gydag Arholiadau?

MPLA0077AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.