BCS Rhithiol Ar-lein - Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Busnes, Cyllid a Rheoli

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Bydd Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes yn dilysu eich sgiliau a'ch gwybodaeth fel Dadansoddiad Busnes ac yn dangos bod gennych y galluoedd i weithredu yn y sector Dadansoddi Busnes.

Mae hwn yn ddiploma a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn dangos eich bod wedi dangos y ddealltwriaeth lawn a manwl o arfer gorau dadansoddi busnes.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un dros 19 oed, yn byw yng Nghymru.

... unrhyw un mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw un sydd am wella ei sgiliau a'i dechnegau allu gwella ansawdd a phrosesau sefydliad yn hyderus.

Cynnwys y cwrs

Mae Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes yn cynnwys pedwar modiwl ac arholiadau perthnasol. 

Dau fodiwl craidd:

Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Ymarfer Dadansoddi Busnes
Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Peirianneg

Gofynion Arbenigedd ar sail gwybodaeth, o'r naill neu'r llall:
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Dadansoddi Busnes neu
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Ymwybyddiaeth Fasnachol

Modiwl yn seiliedig ar ymarferwyr o:
Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Modelu Prosesau Busnes

Ar ôl cwblhau'r rhan gyntaf hon, bydd yn rhaid i chi sefyll arholiad llafar. Yna byddwch yn derbyn Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes.

Y tri modiwl craidd yw:

  • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Ymarfer Dadansoddi Busnes - Yn darparu golwg gyfannol o'r sefydliad trwy dechnegau ac offer dadansoddi strategol
  • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Peirianneg Gofynion - Deall yn llawn y broses beirianneg gofynion o ddeillio, dadansoddi, dilysu, dogfennu a rheoli gofynion
  • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Modelu Prosesau Busnes - Mynd â chi trwy'r gwahanol lefelau ac agweddau ar fodelu prosesau'r busnes, i'r fframwaith i wella'r prosesau busnes.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion ffurfiol, ond byddwch angen diddordeb brwd yn y pwnc ac arbenigedd seiliedig ar wybodaeth yn ymwneud â’r canlynol:

  • Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Dadansoddi Busnes – Trosolwg o egwyddorion, technegau ac offer y Dadansoddwr Busnes

neu

  • Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Ymwybyddiaeth Fasnachol – Deall yr ymddygiad ariannol, diwylliannol a sefydliadol sy’n effeithio ar bob busnes

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi roi 11 diwrnod o'r neilltu i fynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio BCS Rhithiol Ar-lein - Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes?

MPLA0076AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.