Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Gwyrdd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Wrth ennill eich ardystiad Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma, bydd gennych y sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i allu gwella ansawdd a phrosesau sefydliad yn hyderus.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... unrhyw un sydd am wella ei sgiliau a'i dechnegau er mwyn gwella ansawdd a phrosesau sefydliad yn hyderus.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Hanfodion Lean Six Sigma
 • Beth yw Lean Six Sigma?
 • Llif Proses a Mapio Ffrwd Gwerth
 • Muda, Mura a Muri – Tri afiechyd Prosesau
 • Y Saith Gwastraff
 • Llais y Cwsmer (VoC) a Nodweddion Hanfodol i Ansawdd (CTQs)
 • Cost Ansawdd Gwael
 • Cwis Hanfodion
 • Cyfnod Diffinio
 • Diffinio Problem
 • Dewis Prosiectau
 • Achos Busnes
 • Siarter y Prosiect
 • Cyfnod Mesur
 • Darganfod Prosiect
 • Ystadegau Six Sigma
 • Dadansoddiad System Fesur
 • Gallu Proses
 • Cyfnod Dadansoddi
 • Ystadegau Casgliadol
 • Dadansoddiad Cydberthynas ac Atchweliad
 • Cwis Cyfnod Dadansoddi
 • Cyflwyniad i Brofi Rhagdybiaeth
 • Cyfnod Gwella
 • Offer Lean ar gyfer Gwella
 • Strategaethau Gweithredu ar gyfer Gwelliannau
 • Cyfnod Rheoli
 • Rheoli Proses Ystadegol (SPC)
 • Siartiau Rheoli
 • Cwis Cyfnodau Gwella a Rheoli
 • Arholiadau ffug
 • DoE (Dylunio Arbrofion)
 • Adolygu ac Ailweithio Cwestiynau Ffug Arholiad

Bydd yna hefyd arholiad Lean Six Sigma (Gwregys Gwyrdd).

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gwregys melyn 2 ddiwrnod a gwregys gwyrdd 3 diwrnod. Felly nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch cyn mynychu'r cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi roi 5 diwrnod o'r neilltu i fynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Gwyrdd?

MPLA0073AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.