Lean Six Sigma Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Busnes, Cyllid a Rheoli

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae'r cwrs Lean Six Sigma (Gwregys Melyn) wedi'i greu ar gyfer unigolion a busnesau sy'n ceisio gweithredu methodoleg Lean Six Sigma yn eu prosiectau a'u cyfrifoldebau gwaith.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... unrhyw un sydd eisiau dysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i allu gweithio'n hyderus mewn tîm sy'n canolbwyntio ar wella ansawdd, effeithlonrwydd a phrosesau o fewn sefydliad.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 • Egwyddorion Sylfaenol Lean a Six Sigma
 • Manteision cymysgu'r ddau mewn dull unedig
 • Y Fethodoleg DMAIC
 • Meini prawf targedu prosiectau
 • Beth sy'n gwneud prosiect Lean Six Sigma gwych?
 • Cysyniadau ac offer Lean Six Sigma
 • Elfennau allweddol trawsnewidad Lean llwyddiannus
 • Dewis Prosiectau
 • Rolau tîm
 • Llais y Cwsmer (VoC)
 • Mapio Ffrwd Gwerth
 • Gwerth Ychwanegol yn erbyn Dim Gwerth Ychwanegol
 • Dadansoddiad o wraidd y broblem
 • Diagramau Ishikawa
 • Siartiau Llif Darbodus a Chelloedd Gwaith
 • 5S’s (Trefnu, Sythu, Disgleirio, Safoni a Chynnal)
 • Offer Gweledol
 • Capasiti a Thagfeydd

Mae yna hefyd Arholiad Lean Six Sigma (Belt Felen).

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi roi 2 ddiwrnod o'r neilltu i fynychu'r cwrs hwn. Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.
Ble alla i astudio Lean Six Sigma Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn?

MPLA0072AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.