Cwrs eDdysgu Rheoli Prosiectau Agile Lefel Sylfaen a Hyfforddiant Ymarferydd gydag Arholiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Dysgu sut i reoli prosiectau yn fwy effeithiol ac effeithlon gyda methodolegau rheoli prosiect yswyth.

Darganfyddwch gysyniadau ystwyth a deall egwyddorion uwch, gan eich helpu i baratoi i sefyll y ddau arholiad Hyblyg yn hyderus.

Mae fframwaith rheoli prosiect ystwyth yn cymryd agwedd gynyddrannol tuag at y prosesau adeiladu a rheoli, a bydd y cwrs hwn yn dysgu cysyniadau allweddol y fframwaith i chi a sut i'w cymhwyso i brosiectau yn y byd go iawn, gan hybu cyfraddau llwyddiant.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... unrhyw un sy'n croes-hyfforddi ar gyfer swydd mewn rheoli prosiectau ac sydd angen cymhwyster i agor opsiynau cyflogaeth newydd.

... unrhyw un sydd eisiau deall eu rôl yn well, gwella eu gwybodaeth ac angen prawf o'u profiad Agile.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i Agile
  • Rheoli Prosiectau Agile - Yr Hanfodion
  • Rolau a Chyfrifoldebau
  • Paratoi ar gyfer Rheoli Prosiectau Agile
  • Cyfnodau a Chynhyrchion Cyn-Prosiect a Sylfaen
  • Defnyddio Datblygiad Esblygiadol a Chyfnodau Ôl-Brosiect
  • Technegau ac Ymarferion
  • Rheoli Agile
  • Cynllunio Agile
  • Paratoi at arholiad


Bydd dau arholiad. Sefydliad AgilePM ac Ymarferydd AgilePM.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn trwy e-Ddysgu. Mae hyn yn golygu y dylech gael eich cymell i astudio mewn modd hunan-drefnus, gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd. Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.
Ble alla i astudio Cwrs eDdysgu Rheoli Prosiectau Agile Lefel Sylfaen a Hyfforddiant Ymarferydd gydag Arholiadau?

MPLA0071AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.