Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2 Lefel Sylfaen ac Ymarferydd eDdysgu - Ar-lein (6ed Argraffiad)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Os ydych chi eisiau ennill sgiliau rheoli prosiect o'r safon uchaf neu eisiau gwella eich siawns o ganfod cyflogaeth fel rheolwr prosiect proffesiynol, mae cyflawni eich cymwysterau PRINCE2 Lefel Sylfaen ac Ymarferydd yn hanfodol, gan mai dyma'r dull sy'n cael ei ymarfer fwyaf ar draws y byd ar gyfer Rheoli Prosiect.

Mae cymwysterau PRINCE2 yn fanteisiol i unigolion a sefydliadau. Fel unigolyn, bydd cymwysterau cyffelyb yn gwella eich rhagolygon gyrfa a chyflogadwyedd ar y cyfan, ac mae gan sefydliadau sy'n gweithredu methodoleg PRINCE2 y fantais o allu hwyluso prosiectau llwyddiannus yn rheolaidd, gyda'u gweithwyr yn defnyddio iaith gyffredin a phrosesau diffiniedig.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi datblygu dealltwriaeth fanwl o'r saith egwyddor graidd sy'n sylfaen i fethodoleg PRINCE2, ac wedi magu hyder i weithredu'r fethodoleg yn llwyddiannus o fewn eich prosiectau personol a sefydliadol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n ceisio gwella eu cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y canlynol:

Maes llafur lefel Sylfaen PRINCE2 (6ed Argraffiad):

  • Egwyddorion PRINCE2: Cyfiawnhad busnes, dysgu o brofiad, rolau a chyfrifoldebau diffiniedig, rheoli fesul cam, rheoli yn ôl eithriad, canolbwyntio ar gynnyrch ac addasu i weddu i'r cynnyrch
  • Themâu PRINCE2: Achos Busnes, Sefydliad, Ansawdd, Cynlluniau, Risg, Newid a Chynnydd
  • Prosesau PRINCE2: Cychwyn prosiect, cyfarwyddo prosiect, ysgogi prosiect, rheoli cam, rheoli darpariaeth cynnyrch, rheoli ffiniau'r cam a chau prosiect


Maes llafur lefel Ymarferydd PRINCE2 (6ed Argraffiad):

  • Dysgu sut i weithredu saith Egwyddor PRINCE2 o fewn eich prosiect
  • Deall sut i ddefnyddio a theilwra agweddau perthnasol o saith Thema PRINCE2 o fewn cyd-destun
  • Astudio saith Proses PRINCE2 a deall sut i'w defnyddio a'u teilwra o fewn cyd-destun


Bydd Arholiadau PRINCE2® Lefel Sylfaen a PRINCE2® Lefel Ymarferydd.

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un astudio tuag at gymwysterau PRINCE2® fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol cael dealltwriaeth sylfaenol o reoli prosiectau yn barod.

Os ydych chi eisiau gwella'ch cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau, mae'r cwrs hwn yn berffaith i chi.

I gofrestru ar y cymhwyster lefel Ymarferydd, bydd angen i chi fod wedi pasio un o'r canlynol:

  • PRINCE2® Lefel Sylfaen (fersiwn 5ed Argraffiad neu 6ed Argraffiad)
  • Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP)®
  • Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM) ®
  • IPMA Lefel A®, B, C, neu D

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd unigolion a sefydliadau yn elwa o gymwysterau PRINCE2, gan fod y fethodoleg hon yn darparu'r systemau, y gweithdrefnau a'r iaith safonol ar gyfer rheoli prosiectau yn effeithiol.

Darperir y cwrs hwn drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech astudio mewn modd hunan-drefnedig wrth eich pwysau eich hun, gan ddefnyddio dyfais sydd wedi cysylltu â'r we.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac rydych angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2 Lefel Sylfaen ac Ymarferydd eDdysgu - Ar-lein (6ed Argraffiad)?

MPLA0070AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.