Cwrs eDdysgu Technegydd A+ CompTIA Swyddogol, Hyfforddiant Network+, Security+, Labiau Byw ac Arholiadau Swyddogol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Datblygwch eich sgiliau proffesiynol TG i lefel eithriadol o uchel gyda'r cwrs CompTIA a'r pecyn arholiadau hwn. Gyda chyrsiau Technegydd CompTIA A+, Network+ a Security+, a mynediad i'r arholiadau perthnasol, mae ganddo bopeth sydd ei angen arnoch i gyflawni eich ardystiadau CompTIA, mewn un bwndel cyfleus.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...agor y drws i lawer o gyfleoedd yn y meysydd rhwydweithio a diogelwch TG.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

Gweithio trwy'r cyrsiau CompTIA A+, Network+ a Security+ swyddogol cyn sefyll yr arholiadau i ennill ardystiad llawn ym mhob un o'r tri maes arbenigedd.

CompTIA A+ Swyddogol (Cyfres Graidd 220-1001 & 220-1002)

 • Gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ffonau clyfar, llechi, technoleg gwisgadwy, e-ddarllenwyr, GPS
 • Windows 10, 7, 8, 8.1, Android, iOS, Linux, Mac OS X, Chrome OS
 • Cysylltedd rhwydwaith dyfeisiau symudol, cymorth cymwysiadau a chysoni dyfeisiau
 • Rhwydweithio dyfeisiau caledwedd (Llwybryddion, switshis, pwyntiau mynediad, rheolwr rhwydwaith seiliedig ar y cwmwl, PoE (Pwer dros Ether-rwyd), ac ati)
 • Gwesteiwyr rhwydwaith, rôl gweinydd, offer Rhyngrwyd, systemau etifeddol
 • Offer a chydrannau caledwedd PC, gosodiadau BIOS/UEFI, gyriannau cyflwr solid (M2, NVME, SATA 2.5), RAID 10, ffurfweddau storio cyfnewidiadwy poeth
 • Cyfluniadau PC personol gan gynnwys gweithfannau rhithwiroli a dyfeisiau NAS
 • Rhannu dyfeisiau ac argraffwyr amlswyddogaeth trwy osodiadau OS, cysylltiadau â gwifrau a diwifr, argraffu 3D
 • Cysyniadau diogelwch rhesymegol, gosodiadau diogelwch Cyfeiriadur Actif, tocynnau meddalwedd, polisïau Rheoli Dyfeisiau Symudol (MDM), hidlo cyfeiriad MAC, tystysgrifau, Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), Atal Colli Data (DLP), hidlo e-byst
 • Protocolau diogelwch ac amgryptio (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES), dulliau dilysu (un ffactor, aml-ffactor, RADIUS, TACACS), adnabod ac atal bygythiadau diogelwch
 • Pryderon a pholisïau preifatrwydd (PII, PCI, GDPR, PHI)

CompTIA Network+ (N10-006) Swyddogol

 • Astudio theori rhwydwaith.
 • Edrych ar gyfryngau rhwydwaith ffiniedig a heb ffiniau.
 • Ennill dealltwriaeth o weithrediadau rhwydwaith.
 • Gwella eich gwybodaeth am gyfeiriadau TCP/IP a chyflwyno data.
 • Gwers ar lwybro.
 • Edrych yn fanwl ar wasanaethau TCP/IP.
 • Symud ymlaen i edrych ar isadeiledd WAN.
 • Nesaf byddwn yn astudio technolegau cwmwl a rhithiol.
 • Cwblhau gwers ar hanfodion diogelwch rhwydwaith.
 • Dysgu sut i atal tanseilio diogelwch ac ymateb i ddigwyddiadau diogelwch.
 • Deall rheoli rhwydwaith.
 • Edrych yn fanwl ar sut i ddatrys problemau rhwydwaith.

CompTIA Security+ (SY0-401) Swyddogol

 • Dysgu sut i fesur a phwyso risg.
 • Edrych ar fonitro ac adnabod problemau gyda rhwydweithiau.
 • Datblygu eich dealltwriaeth o ddyfeisiau a seilwaith.
 • Astudio rheoli mynediad, dilysiad ac awdurdodiad yn fanwl.
 • Gwers ar amddiffyn rhwydweithiau diwifr.
 • Deall diogelwch a'r cwmwl.
 • Edrych ar ddiogelwch gwesteiwr, data a chymhwysiad.
 • Astudio cryptograffeg yn fanwl.
 • Gwella eich gwybodaeth am faleiswedd, gwendidau a bygythiadau.
 • Deall peirianneg gymdeithasol a gelynion eraill.
 • Cymryd golwg gynhwysfawr ar weinyddiaeth ddiogelwch.
 • Dod yn fedrus wrth adfer ar ôl trychineb ac ymateb i ddigwyddiadau.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys yr holl arholiadau.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond rydych angen diddordeb brwd yn y pwnc.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech astudio mewn modd hunan-drefnedig wrth eich pwysau eich hun, gan ddefnyddio dyfais sydd wedi cysylltu â'r we.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac rydych angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio Cwrs eDdysgu Technegydd A+ CompTIA Swyddogol, Hyfforddiant Network+, Security+, Labiau Byw ac Arholiadau Swyddogol?

MPLA0061AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.