CompTIA Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) (CAS-004)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

CompTIA yw corff ardystio TG gwerthwr-niwtral mwyaf y byd. Mae cymhwyster Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP +) yn gymhwyster annibynnol sy'n dilysu sgiliau a gwybodaeth diogelwch TG lefel uwch ar gyfer Ymarferydd uwch seiberddiogelwch.

Mae CASP + yn ardystio meddwl beirniadol a barn ar draws sbectrwm eang o ddisgyblaethau diogelwch ac yn caniatáu i weithwyr proffesiynol diogelwch TG gysyniadu, dylunio a pheiriannu atebion diogel ar draws amgylcheddau menter cymhleth.

Bydd cymhwyster Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) yn ychwanegu dilysrwydd at eich sgiliau wrth ichi helpu i ddiwallu’r galw cynyddol am weithwyr proffesiynol yn y maes diogelwch TG.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru ac sydd mewn cyflogaeth. Nid yw'r terfyn cyflog o £29,534 yn berthnasol i'r cwrs hwn.

...unrhyw un sydd eisiau ychwanegu at eu sgiliau wrth iddynt helpu i ateb y galw cynyddol am weithwyr proffesiynol diogelwch TG uwch.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Hanes Cryptograffeg
 • Gwasanaethau Cryptograffig
 • Amgryptio cymesur
 • Amgryptio anghymesur
 • Amgryptio hybrid
 • Stwnsio
 • Llofnodion Digidol
 • Seilwaith Allweddol Cyhoeddus
 • Rhoi Datrysiadau Cryptograffig ar Waith
 • Ymosodiadau Cryptograffig
 • Dylunio Rhwydwaith Uwch
 • TCP/IP
 • Datrysiadau Cyfathrebu Diogel
 • Datrysiadau Cyfleusterau Diogel a Dylunio Seilwaith Rhwydwaith
 • Diogelwch Menter
 • Cyfrifiadura Cwmwl
 • Rhithwiroli
 • LANau Rhithwir
 • Rhwydweithio Rhithwir a Chydrannau Diogelwch
 • Storio Menter
 • Waliau Tân a Rhestrau Rheoli Mynediad Rhwydwaith
 • System Weithredu y gellir ymddiried ynddi
 • Meddalwedd diogelu dyfeisiau
 • Gwrthfaleiswedd
 • Caledu Gwesteiwr
 • Rheoli Asedau
 • Tynnu data yn anghyfreithlon
 • Canfod ac Atal Tresmasu
 • Rheoli Rhwydwaith, Monitro, ac Offer Diogelwch
 • Profi Diogelwch Cymwysiadau
 • Materion Penodol gyda Chymwysiadau
 • Blychau Tywod Cymwysiadau a Fframwaith Diogelwch Cymwysiadau
 • Safonau Codio Diogel
 • Defnyddio Cymwysiadau
 • Storio a Throsglwyddo Cwcis
 • Blychau Tywod Maleiswedd
 • Trin Prosesau yn y Cleient a'r Gweinydd
 • Asesiadau Diogelwch a Phrofion Hacio
 • Terminoleg Risg
 • Adnabod Gwendidau
 • Risgiau Gweithredol
 • Y Broses Asesu Risg
 • Golwg Lefel Uchel ar Ddogfennaeth
 • Dogfennau Busnes a Ddefnyddir i Gefnogi Diogelwch
 • Dogfennau a Rheolaethau a Ddefnyddir ar gyfer Gwybodaeth Sensitif
 • Gofynion Archwilio ac Amlder
 • Y Fframwaith Ymateb i Ddigwyddiad
 • Ymateb i Ddigwyddiadau ac Argyfyngau
 • Cymhwyso Dulliau Ymchwil i Benderfynu Tueddiadau Diwydiant ac Effaith ar y Fenter
 • Dadansoddi Senarios i Ddiogelu'r Fenter
 • Cyfuno Disgyblaethau Menter i Gyflawni Datrysiadau Diogel
 • Cyfuno Gwesteiwyr, Storio, Rhwydweithiau a Chymwysiadau i mewn i Bensaer Menter Ddiogel
 • Dewis y Rheolaeth Briodol i Ddiogelu Cyfathrebu a Datrysiadau Chydweithio
 • Cyfuno Technolegau Dilysu ac Awdurdodi Uwch i Gefnogi Amcanion Menter
 • Gweithredu Gweithgareddau Diogelwch ar draws Cylch Bywyd Technoleg

Gofynion Mynediad

Argymhellir y cymhwyster CASP+ ar eich cyfer chi os ydych chi'n weithiwr TG proffesiynol gydag o leiaf pum mlynedd o brofiad ymarferol mewn diogelwch technegol, gyda deng mlynedd o brofiad cyffredinol mewn gweinyddu TG. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn trwy e-Ddysgu. Mae hyn yn golygu y dylech gael eich cymell i astudio mewn modd hunan-drefnus, hunan-drefnus gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiad sydd wedi'i bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio CompTIA Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) (CAS-004)?

MPLA0060AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.