En

CompTIA eDdysgu - Dadansoddwr Cybersecurity CompTIA (CySA+) (CS0 - 002)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

CompTIA yw corff ardystio TG gwerthwr-niwtral mwyaf y byd. Mae cwrs Dadansoddwr Cybersecurity CompTIA (CySA +) yn eich dysgu sut i ddefnyddio dadansoddeg ymddygiadol i wella cyflwr cyffredinol diogelwch TG trwy atal, canfod a brwydro yn erbyn bygythiadau seiberddiogelwch.

CySA + yw'r ardystiad dadansoddwr diogelwch mwyaf diweddar sy'n ymdrin â bygythiadau datblygedig yn yr oes ddigidol.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru a sydd mewn cyflogaeth. Nid yw’r terfyn cyflog arferol o £30,596 yn berthnasol i’r cwrs hwn.

... rydych chi'n weithiwr proffesiynol TG neu seiberddiogelwch ac eisiau adeiladu eich portffolio a'ch set sgiliau.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 • Asesu Risg Diogelwch Gwybodaeth
 • Dadansoddi'r Dirwedd Fygythiadau
 • Dadansoddi Bygythiadau Rhagchwilio i Amgylcheddau Cyfrifiadura a Rhwydwaith
 • Dadansoddi Ymosodiadau ar Amgylcheddau Cyfrifiadura a Rhwydwaith
 • Dadansoddi Technegau Ôl-Ymosodiad
 • Rheoli Gwendidau yn y Sefydliad
 • Gweithredu Profion Hacio i Werthuso Diogelwch
 • Casglu Gwybodaeth am Seiberddiogelwch
 • Dadansoddi Data Cofnod
 • Gwneud Dadansoddiad Asedau Gweithredol a Rhwydwaith
 • Ymateb i Ddigwyddiadau Seiberddiogelwch
 • Ymchwilio i Ddigwyddiadau Seiberddiogelwch
 • Mynd i'r afael â Materion Pensaernïaeth Diogelwch
 • Atodiad A: Mapio Cynnwys y Cwrs i Ymatebydd Seiberddiogelwch Cyntaf (Arholiad CFR-210)
 • Atodiad B: Mapio Cynnwys y Cwrs i Ddadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA® (Arholiad CS0-001)
 • Atodiad C: Adnoddau Diogelwch
 • Atodiad D: Diogelwch Gweithredol Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau
 • Canfod gwendidau, risgiau a bygythiadau i sefydliadau
 • Diogelu ac amddiffyn cymwysiadau a systemau mewn sefydliadau
 • Atal, canfod ac ymdrin â bygythiadau diogelwch
 • Ymateb i ddigwyddiadau seiber

 

Gofynion Mynediad

Caiff y cymhwyster CySA+ ei argymell ar gyfer y rhai hynny sydd eisoes wedi cwblhau’r cyrsiau Network+, Security+ neu’r rhai a all ddangos gwybodaeth gyfwerth ac sy’n meddu ar o leiaf bedair blynedd o brofiad ymarferol yn ymwneud â diogelwch gwybodaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn gan ystafell ddosbarth rhithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi neilltuo 5 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad i ddyfais sy'n galluogi'r rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Ble alla i astudio CompTIA eDdysgu - Dadansoddwr Cybersecurity CompTIA (CySA+) (CS0 - 002)?

MPLA0059AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.