AWS Rhithwir Ar-lein - Pensaer Datrysiadau AWS - Cydymdaith

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Dyma wawr oes y cwmwl a bydd y galw am bobl sy'n gallu gweithredu a rheoli datrysiadau cwmwl yn sicr o dyfu a thyfu. Gyda galw mor uchel yn y sector hwn, a gyda chyfleoedd twf gyrfa rhagorol, nawr yw'r amser i hyfforddi ac ennill cymwysterau i ymuno â'r sector hwn fel gweithiwr proffesiynol.

Mae'r farchnad yn barod ar gyfer gweithwyr proffesiynol Cwmwl AWS ardystiedig, gan wneud hwn yn ddewis gyrfa ardderchog. Y Pensaer Datrysiadau AWS - Ardystiad cydymdaith yw’r cymhwyster uchaf ei barch ym maes Cyfrifiadura Cwmwl, gan roi’r wybodaeth i chi ddilyn gyrfa yn y maes fel pensaer, a gweithredu fel platfform i ardystiadau AWS arbenigol eraill, fel Data Mawr, Dysgu Peiriant, neu Ddiogelwch.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru ac mewn cyflogaeth. Nid yw’r terfyn cyflog arferol o £29,534 yn berthnasol i’r cwrs hwn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

...unrhyw un sy'n gweithio ym maes TG ar hyn o bryd, neu'n dyheu am weithio gyda ffocws penodol ar gyfrifiadura cwmwl.

Cynnwys y cwrs

 Cydymaith Pensaer Datrysiadau AWS

 • Ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio gwasanaethau cyfrifiadurol, rhwydweithio, storio a chronfa ddata AWS.
 • Deall sut i ddefnyddio gwasanaethau defnyddio a rheoli AWS.
 • Nodi a diffinio gofynion technegol ar gyfer cais sy'n seiliedig ar AWS.
 • Deall egwyddorion pensaernïol sylfaenol adeiladu ar y Cwmwl AWS.
 • Dysgu am isadeiledd byd-eang AWS
 • Deall y nodweddion ac offer diogelwch mae AWS yn eu darparu.

Mae’r modiwlau y byddwch yn ymdrin â hwy yn ystod y cwrs yn cynnwys:

 • Hanfodion AWS
 • Gwasanaethau Craidd AWS
 • Dylunio a gweithredu Rhwydwaith Cwmwl
 • Sicrhau bod eich Cwmwl ar gael yn helaeth
 • Sicrhau bod eich Cwmwl yn gallu ehangu'n gyflym
 • Awtomeiddio eich gwasanaethau Cwmwl
 • Prisio AWS
 • Micro-wasanaethau
 • Gwasanaethau amgodio ffeiliau cyfryngau
 • Arfer Gorau AWS
 • Diogelu Gwasanaethau AWS
 • Cynllunio Adferiad AWS
 • Monitro Perfformiad AWS
 • Datrys Problemau gydag AWS

Gofynion Mynediad

Argymhellir bod gennych y cymhwyster Ymarferydd Cwmwl Ardystiedig AWS neu eich bod yn gallu dangos profiad helaeth o weithio yn y sector hwn cyn dechrau ar y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi neilltuo pedwar diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn a bydd yn cynnwys arholiadau sy’n cael eu goruchwylio ar-lein. Mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we a meicroffon a gwe-gamera arnoch.

Ble alla i astudio AWS Rhithwir Ar-lein - Pensaer Datrysiadau AWS - Cydymdaith?

MPLA0052AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.