HND Peirianneg Fecanyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Sector

Sector
Peirianneg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Cafodd ein HNCs Peirianneg Lefel 5 eu dylunio mewn ymgynghoriad â'r diwydiant; â’r bwriad o gysylltu â'r diwydiant lleol cymaint â phosib, o ran cynnwys ac o ran modd mynychu.

Y nod yw creu peirianwyr gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion diwydiant. Mae hon yn rhaglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar waith.

Mae ein cyrsiau HNC Peirianneg yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector. Mae'r cwrs, sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, hefyd yn caniatáu astudio pellach ar lefel gradd a thu hwnt.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sy’n 19+ oed, ac yn byw yng Nghymru, wedi’i gyflogi, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y diwydiant Peirianneg.

Cynnwys y cwrs

Yn y cwrs HND Peirianneg Fecanyddol, byddwch yn astudio unedau yn cynnwys:

Blwyddyn 1

  • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2
  • Prosesau Cynhyrchu
  • Hanfodion Rheoli a Pheirianneg Busnes

Blwyddyn 2

  • Dylunio Peirianneg Gynaliadwy
  • Systemau Rheoli ac Offeryniaeth
  • Prosiect

Mae'r astudio yn gyfuniad o theori (darlithoedd a thiwtorialau) ac ymarfer (gweithdai ymarferol), drwy fodiwlau craidd electroneg, egwyddorion trydanol, rheoli ac offeryniaeth, PLCs a mathemateg, a modiwlau dewisol gan gynnwys cyfathrebu data a rhwydweithiau, peirianneg pwer a rhaglennu C ar gyfer cymwysiadau caledwedd.

Bydd prosiect yn ail ran y cwrs yn datblygu eich sgiliau gweithio mewn grwp, a byddwch yn cynhyrchu arteffact sy'n gweithio i'w arddangos yn nigwyddiad arddangos peirianneg.

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy aseiniadau, gwaith cwrs a phrofion yn y dosbarth, yn ogystal â pharatoi a rhoi cyflwyniadau i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu.

Gofynion Mynediad

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb,
ynghyd â'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan
o dîm. Dylai fod gennych awydd cryf i weithio yn y
diwydiant cerbydau modur, cadw at ethos y coleg
a bod yn barod i gymryd rhan mewn gwella lefel
eich pynciau academaidd. Bydd dysgwyr aeddfed yn cael eu hystyried yn
unigol, yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch wneud mwy o astudio rhan-amser, ychwanegol, a fydd yn newid eich cymhwyster i fod yn BSc (Anrhydedd) llawn.

Ble alla i astudio HND Peirianneg Fecanyddol?

MPLA0029AA
Campws Crosskeys

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.