CITB Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Iechyd a Diogelwch

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn arddangos sut i fodloni'r galw cynyddol am dystiolaeth o reolaeth iechyd a diogelwch cadarn ar safle adeiladu.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 mlwydd oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

...unrhyw un sy'n ystyried cymryd y cam nesaf tuag at yrfa yn y diwydiant adeiladu drwy ymgymryd â rhaglen astudio hyblyg wedi'i chynllunio ar eich cyfer chi

...unrhyw un sydd yn frwd dros ddod yn rheolwr safle

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn mynd i'r afael â:

  • chyfathrebu gyda chleientiaid ac adrodd ar gynnydd
  • goruchwylio gweithwyr adeiladu dan gontract
  • cwrdd ag isgontractwyr
  • cynnal arolygon diogelwch a sicrhau diogelwch safle ac adeiladu
  • gwirio a pharatoi adroddiadau, dyluniadau a lluniadau safle
  • cynnal gwiriadau rheoli ansawdd
  • ysgogi'r gweithlu drwy gydol y prosiect
  • datrys problemau o ddydd i ddydd
  • defnyddio cymwysiadau cyfrifiadurol rheoli adeiladu arbenigol

Gofynion Mynediad

Os nad oes gennych gerdyn CSCS cyn dechrau'r cwrs, bydd y coleg yn talu am yr hyfforddiant ar gyfer hyn fel rhan o'r cwrs.

Ble alla i astudio CITB Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)?

MPLA0016AA
Campws Dinas Casnewydd

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.