BTEC HNC Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch) Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Sector

Sector
Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Dyma raglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar y cysylltiad â byd gwaith. Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector, ac mae'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sy’n 19+ oed, ac yn byw yng Nghymru, wedi’i gyflogi, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... unigolion sydd eisiau dilyn gyrfa mewn peirianneg ac sy'n ffafrio cyrsiau galwedigaethol, ymarferol

... unigolion rhifog, creadigol a hunan-gymhellol

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

 • Dylunio Peirianneg
 • Mathemateg Peirianneg
 • Gwyddoniaeth Peirianneg
 • Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol
 • Robotiaid Diwydiannol
 • Egwyddorion Digidol
 • Diwydiant 4.0
 • Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur ar gyfer Peirianneg

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a sesiynau ymarferol, ac yn cael eich asesu drwy waith cwrs ac arholiadau.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod
 • DD ar lefel Safon Uwch
 • Graddau DE ar lefel Safon Uwch, a gradd C ym Magloriaeth Cymru
 • Mynediad at Addysg Uwch lle'r ydych wedi cwblhau Diploma Llwyddo gyda 45 marc Llwyddo

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech fynd yn eich blaen i weithio yn un o'r meysydd awyrenegol, modurol neu gyfansoddion, a meysydd peirianneg cysylltiedig. Gallech hefyd fynd ymlaen i astudio ymhellach, drwy astudio’r HND neu un o'r graddau peirianneg.

MPLA0005AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.