En

VTCT Diploma mewn Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ac wedi cwblhau'r Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau/Colur Theatrig. Mae mynediad uniongyrchol i'r rhaglen hon yn bosibl os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs dynamig a manwl ar y gwaith sy’n cael ei wneud a’r sgiliau sydd eu hangen ar artist colur effeithiau arbennig.

Dyma'r cwrs i chi os...

… Rydych wrth eich bodd â phopeth sy’n ymwneud â gwallt a harddwch

... Mae gennych ddiddordeb arbennig mewn theatr a theledu

... Rydych yn greadigol ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae artistiaid colur effeithiau arbennig yn gweithio gyda modelau byw neu berfformwyr i'w trawsnewid yn gymeriadau neu greaduriaid (fel arfer ar gyfer act neu sioe a ddisgrifir mewn sgriptiau ffilm a theledu). Mae eu gwaith yn cynnwys rhoi colur a/neu brostheteg i gyflawni'r effaith theatrig ddelfrydol.

Mae'r cwrs Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau yn ddelfrydol i chi os oes gennych ddiddordeb mewn colur theatr neu ffilm, rydych yn bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiant ac wedi cyflawni Colur Theatrig Lefel 2, neu yn meddu ar brofiad cyfwerth yn y diwydiant.

Byddwch yn datblygu'r sgiliau hanfodol i gychwyn gyrfa lwyddiannus mewn colur theatrig a'r cyfryngau, ac yn dysgu am weithio yn y diwydiant. Yn ystod eich amser yn y coleg byddwch yn cael cyfleoedd i wneud profiad gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

 • Colur ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Colur ffantasi
 • Colur i gymeriad
 • Prostheteg
 • Gwallt ffantasi a phriodasol
 • Lleoliad gwaith (tynnu lluniau, ffilmiau byrion a theatr)
 • Colur chwistrell baent a chelf corff
 • Ffasiwn uchel
 • Paentio wyneb a chorff
 • Heneiddio ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Capiau moel
 • Barfau gwallt a mwstashis crêp
 • Colur cyfnod
 • Effeithiau damwain
 • Cuddliw a gwrthdroad rhyw
 • Priodasol Asiaidd

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol neu ar-lein, aseiniadau a phortffolio o waith. Wedi i chi ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Colur Theatrig Lefel 3

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd arnoch angen o leiaf 5 TGAU o leiaf gradd C gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, a bod wedi cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau/Colur Theatr.

Gallwch ddechrau ar y rhaglen yn syth os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth yn y diwydiant colur drwy waith teledu, theatr neu lawrydd, neu gallwch fynd ymlaen i addysg uwch megis ein Diploma/Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Colur Arbenigol ar Gampws Crosskeys.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwisg:

 • Iwnifform
 • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Dim tlysau
 • Ni chaniateir gwisgo gemwaith, ar wahân i fodrwy briodas, yn y salon

Fel amod o’ch lle ar y cwrs hwn, bydd disgwyl i chi brynu'r offer priodol oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy, cost i'w gadarnhau.

I adlewyrchu disgwyliadau'r diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent y gellir ei harchebu oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Gellir cael manylion ar sut i archebu eich gwisg salon am ddim, a setiau ychwanegol, yn ogystal ag opsiynau talu’r cyflenwyr, oddi wrth eich Pennaeth Ysgol, Darlithydd neu Dechnegydd.  Y pris ar gyfer 2024/2025 yw £45, yn amodol ar gynnydd mewn prisiau chwyddiant.

Gall fod costau ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio VTCT Diploma mewn Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 3?

CPDI0202AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr