En

City & Guilds NVQ Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â sgiliau trin gwallt canolradd ar Lefel 2 sy'n ofynnol ar gyfer gweithio yn y diwydiant trin gwallt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sydd wedi cwblhau Trin Gwallt Lefel 1

... unigolion sy'n gweithio mewn salon trin gwallt ar hyn o bryd

... y rhai sydd ag angerdd am y diwydiant trin gwallt

... unigolion gweithgar sydd â sgiliau cyfathrebu da

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu am:

  • Ymgynghoriadau cleientiaid
  • Sgiliau derbyn
  • Siampw
  • Sychu Gwallt
  • Lleoliad
  • Lliwio
  • Torri
  • Permio
  • Hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau
  • Triniaethau gwallt / croen y pen

Gofynion Mynediad

I gael mynediad i'r cwrs hwn, bydd angen Trin Gwallt Lefel 1 arnoch chi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi fod yn hunan-ysgogol, yn weithgar, bod â phersonoliaeth gyfeillgar a lefel uchel o gyflwyniad personol.

Ble alla i astudio City & Guilds NVQ Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 2?

CODI0023AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr