En

City & Guilds NVQ Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu'r egwyddorion sylfaenol a'r sgiliau ymarferol uwch sydd eu hangen o fewn y diwydiant trin gwallt. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi mewn salon trin gwallt ar hyn o bryd a chynhelir yr holl asesiadau yn y gweithle.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gweithio/gyflogedig mewn amgylchedd salon trin gwallt â chleientiaid rheolaidd

...y rhai sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 mewn Trin Gwallt

...unrhyw un sydd yn frwd dros drin gwallt

...gweithwyr diwyd â sgiliau cyfathrebu da.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn edrych ar unedau fel

  • Ymgynghoriadau â'r cleient
  • Technegau cywiro lliw a sgiliau lliwio uwch
  • Sgiliau torri uwch mewn modd creadigol
  • Cynllunio a chyflwyno gweithgareddau hyrwyddo
  • Trin gwallt hir mewn modd creadigol ar gyfer amrywiaeth o achlysuron
  • Gwallt priodasol
  • Torri gwallt dynion
  • Iechyd a diogelwch
  • Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich sgiliau trin gwallt canolradd ac yn eich helpu chi i ddatblygu technegau mwy creadigol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster Lefel 2 Trin Gwallt cyn cael eich derbyn ar y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi fod yn weithgar a chyfeillgar a bydd angen i chi gael sgiliau cyflwyno personol o safon uchel, yn ogystal â'r gallu i gymell eich hun.

Ble alla i astudio City & Guilds NVQ Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3?

CODI0011AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr