En

City & Guilds Diploma NVQ mewn Barbro Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych eisiau gyrfa fel barbwr, nod y cwrs yma yw darparu dull cyflym i gael cymhwyster tystysgrif Lefel 1 a Lefel 2 dros flwyddyn. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn torri gwallt dynion ac yn ennyn dealltwriaeth o dechnegau gwaith barbwr, gwasanaethau ac offer gwaith barbwr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo brofiad yn torri gwallt dynion …drinwyr gwallt profiadol sydd eisiau ennill cymwysterau i wella eu gyrfa ... rywun sydd eisiau newid gyrfa.

Cynnwys y cwrs

Cynhelir y cwrs am 15 awr yr wythnos. Mae’n ymdrin â thechnegau sylfaenol yn cynnwys:

  • Ymgynghori er mwyn adnabod anghenion cleientiaid
  • Datblygu technegau torri/clipio i gael yr olwg a ddymunir
  • Defnyddio cynnyrch ac offer
  • Iechyd a diogelwch yn y salon
  • Darparu gwasanaeth ôl-ofal addas
Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn weithiwr diwyd, a bod gennych barch at eraill ac yn frwdfrydig ynghylch y pwnc. Pan fyddwch wedi cwblhau’r cwrs, byddwch yn gallu symud ymlaen i NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt os dymunwch.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael o leiaf dyfarniad yn unrhyw ddisgyblaeth trin gwallt neu fod gennych brofiad o weithio mewn siop farbwr heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel amod o’ch lle ar y cwrs hwn, bydd disgwyl i chi brynu'r offer priodol oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Y gost am hyn yw tua £161-£326, yn amodol ar gynnydd mewn prisiau chwyddiant.

I adlewyrchu disgwyliadau'r diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent y gellir ei harchebu oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Gellir cael manylion ar sut i archebu eich gwisg salon am ddim, a setiau ychwanegol, yn ogystal ag opsiynau talu’r cyflenwyr, oddi wrth eich Pennaeth Ysgol, Darlithydd neu Dechnegydd.  Y pris ar gyfer 2024/2025 yw £45, yn amodol ar gynnydd mewn prisiau chwyddiant.

Gall fod costau ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ mewn Barbro Lefel 2?

NPDI0534AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr