City & Guilds Diploma Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio i ddysgwyr mewn swyddi gwasanaeth cwsmer, sydd eisiau datblygu yn bellach eu dealltwriaeth o strategaeth gwasanaeth cwsmer.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...pobl sy'n gweithio mewn diwydiant yn cynnwys canolfannau galwadau, twristiaeth, lletygarwch a llywodraeth leol

...rheiny sydd eisiau gwella eu sgiliau gwasanaeth cwsmer

...rheiny sydd eisiau dysgu am strategaeth

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferol ar gyfer gwasanaeth cwsmer effeithiol.

 

 

Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

The course will usually take 60 weeks to complete. After successful completion, learners can go on to study Level 3 Customer Service.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2?

CODI0478AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr