En

EAL Diploma NVQ Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£75.00

Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Iau a Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn gweithio neu'n dymuno gweithio yn y maes peirianneg neu weithgynhyrchu, mae'r cwrs hwn yn ffordd wych o wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau gwneuthuriad a weldio, gan fynd i'r afael ag ystod o fanylebau weldio a gydnabyddir gan y diwydiant.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Unrhyw un sydd eisiau dysgu weldio i fanylebau a safonau a gydnabyddir gan y diwydiant peirianneg.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn ymdrin â'r prosesau weldio Metal Active/Inert Gas Shielding (MAGS/MIGS), Manual Metal Arc (MMA), Tungsten Active/Inert Gas Shielding (TAGS/TIGS) ac Oxy-Fuel Burning, a bydd angen i chi gwblhau ystod o uniadau wedi'u weldio mewn safleoedd weldio amrywiol i'r safon weldio BSEN 4872.

Bydd angen i chi gydnabod ac adnabod diffygion weldio sylfaenol, gan ddangos sut i adfer ac atal unrhyw namau a all godi, ac addasu a phennu'r amodau ar gyfer weldio yn unol â manylebau perthnasol a gweithdrefnau weldio.

Bydd angen i chi hefyd baratoi ar gyfer weldio drwy gael gafael ar y cyfarwyddiadau angenrheidiol i'r swydd, deunyddiau, offer, cyfarpar ac unrhyw ddogfennaeth, a gwirio ac archwilio'r cyfarpar weldio i wneud yn siwr ei fod mewn cyflwr gweithio diogel ac yn addas ar gyfer ymgymryd â gwaith weldio.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i gymhwyso technegau a gweithdrefnau weldio yn ddiogel, deall y gwahanol brosesau weldio a'u cymhwysiadau yn ogystal â'r offer, deunyddiau a'r offer treuliadwy a ddefnyddir - ac wedi hynny gallwch symud ymlaen i gymhwyster Uwch Weldio Lefel 3 City & Guilds.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster Lefel 1 mewn Saernïo a Weldio, Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Weldio Uwch, ac o leiaf 2 flynedd o brofiad yn y diwydiant o'r prosesau weldio dethol neu gyfweliad i asesu eich sgiliau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ddarparu eich Cyfarpar Diogelu Personol eich hun (esgidiau dur trwm ac oferôls o ddeunydd gwrthdan).

Ble alla i astudio EAL Diploma NVQ Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2?

NCDI0216AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 19 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr