YMCA Diploma mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff a Ffitrwydd Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mercher a Dydd Gwener
Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw darparu'r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen ar ddysgwyr sydd â diddordeb mewn ffitrwydd, iechyd a gweithgareddau campfa i'w galluogi i ddilyn gyrfa fel Hyfforddwr Ffitrwydd yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd. Bydd y cwrs hwn hefyd yn eich caniatáu i symud ymlaen i'r cymhwyster Hyfforddiant Personol Lefel 3 (Ymarferydd).

Yn ogystal â'r dystysgrif mewn Hyfforddi Campfa, byddwch hefyd yn cyflawni Dyfarniad lefel 2 YMCA mewn Ymgysylltu Plant a Phobl Ifanc mewn Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol a Thystysgrif Lefel 2 YMCA mewn Arwain Ymarfer Corff Grwp: Hyfforddiant Cylchol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unigolion 16 mlwydd oed neu hyn.

...rhai sy'n dymuno symud ymlaen i ddysgu pellach yn y sectorau iechyd a ffitrwydd neu hamdden egnïol.

Cynnwys y cwrs

I gyflawni'ch Diploma Lefel 2 YMCA mewn Hyfforddi Campfa, rhaid i chi gwblhau'r uned ganlynol. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol (CIMSPA). Byddwch yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Anatomi a ffisioleg ar gyfer hyfforddwyr ymarfer corff a ffitrwydd
 • Darparu profiad cwsmer cadarnhaol yn yr amgylchedd ymarfer corff
 • Rheoli ffordd o fyw ac ymwybyddiaeth iechyd
 • Deall cyflogaeth yn y sector iechyd a ffitrwydd
 • Datblygu chi eich hun
 • Ymwybyddiaeth iechyd meddwl a chymorth
 • Gweithio gyda phobl anactif
 • Gweithio yn y gymuned i hyrwyddo a chyflwyno rhaglenni gweithgaredd corfforol
 • Egwyddorion ymgysylltu plant a phobl ifanc mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol
 • Dealltwriaeth sylfaenol am ddiogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc
 • Cynllunio chwaraeon a gweithgaredd corfforol ar gyfer plant a phobl ifanc
 • Cyflwyno chwaraeon a gweithgaredd corfforol i blant a phobl ifanc
 • Paratoi a chynllunio rhaglenni ar gyfer y gampfa
 • Cyfarwyddyd proffesiynol a darparu rhaglenni ar gyfer y gampfa
 • Egwyddorion cynllunio a chyflwyno sesiynau ymarfer corff grwp
 • Cynllunio a chyflwyno ymarfer cylchol grwp

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol. Wedi dweud hynny, gellir ystyried y gofynion hyn ar sail unigolyn.

Ble alla i astudio YMCA Diploma mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff a Ffitrwydd Lefel 2?

UPDI0364AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr