City & Guilds City & Guilds Diploma mewn Therapi Harddwch Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael mynediad i'r cwrs hwn, bydd angen Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch arnoch. Bydd dysgwyr heb TGAU Mathemateg a Saesneg yn parhau i weithio tuag at y cymwysterau hyn.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn gwella eich sgiliau technegol, yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am feysydd arbenigol a bydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth fel therapydd harddwch cwbl gymwysedig.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych wedi cymhwyso mewn Therapi Harddwch ar Lefel 2

...rydych eisiau datblygu gwybodaeth arbenigol

...rydych yn weithgar ac mae gennych bersonoliaeth gyfeillgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu triniaethau harddwch a thechnegau datblygedig megis:

 • Tylino'r corff
 • Triniaethau arbenigol trydanol a mecanyddol ar gyfer y wyneb a’r corff
 • Rhoi lliw haul ffug â llaw neu â chwistrell
 • Strwythurau ewinedd artiffisial
 • Tylino pen Indiaidd
 • Tylino therapi cerrig
 • Diflewio
 • Gofal cleientiaid
 • Hyrwyddo a gwerthu
 • Gweithdrefnau iechyd, diogelwch a hylendid yn y salon.

Byddwch yn dysgu trwy:

 • Ddosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg yn gweithio ar gleientiaid
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Gwaith grwp
 • Lleoliadau gwaith - naill ai bob wythnos neu mewn bloc

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn:

 • Cystadlaethau mewnol yn y coleg
 • Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau’r Byd
 • Diwrnodau sba
 • Arddangosiadau diwydiant ar Driniaeth Laser/IPL
 • Ymweliadau a theithiau i weld arbenigwyr yn y diwydiant
 • Rolau goruchwylio yn yr adran a rheoli colofnau therapyddion

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein sy'n cwmpasu gwybodaeth sylfaenol. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael mynediad i'r cwrs hwn, bydd angen Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch arnoch. Bydd dysgwyr heb TGAU Mathemateg a Saesneg yn parhau i weithio tuag at y cymwysterau hyn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Diploma Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol
 • HND mewn Therapïau Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd)
 • Diploma Lefel 4 mewn CDU Laser
 • Cyflogaeth yn y diwydiant therapi harddwch

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Gwisg arbennig
 • Mae’n rhaid clymu’r gwallt yn daclus i ffwrdd o’r wyneb
 • Dim tyllau corff
 • Ni chaniateir gwisgo unrhyw emwaith ac eithrio modrwy briodas yn y salon

Bydd disgwyl i chi i gwerslyfr a phecyn ewinedd artiffisial sy'n costio tua £113 a thalu am deithiau sy’n costio tua £50.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds City & Guilds Diploma mewn Therapi Harddwch Lefel 3?

NFDI0445AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr