City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Gwener
Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Er mwyn dilyn y cwrs yma, bydd angen i chi fod yn gyflogedig mewn lleoliad addas.

Yn gryno

Cynhelir y diploma yn eich gweithle a choleg, lle bo’n angenrheidiol. Nid yn unig y mae hwn yn gam perffaith yn eich gyrfa trin gwallt, ond mae hefyd yn rhoi amrywiaeth o sgiliau hanfodol i’ch helpu i ddatblygu eich gyrfa.

Dyma'r cwrs i chi os...

…brentisiaethau trin gwallt sydd am wella eu sgiliau a datblygu’n uwch steilydd.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Fel arfer, fe gymer y City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt

8 mis i’w gwblhau, ac mae’n ymdrin â nifer o bynciau gorfodol a dewisol, gydag asesydd yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau cynnydd.

 

Y pynciau gorfodol yw:

 • Darparu gwasanaethau ymgynghori ar drin gwallt
 • Hyrwyddo gwasanaethau ychwanegol neu gynhyrchion i gwsmeriaid
 • Torri gwallt yn greadigol gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau
 • Monitro gweithdrefnau i reoli gweithrediadau gwaith yn ddiogel

 

Gall pynciau dewisol gynnwys:

 • Lliwio gwallt gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau
 • Triniaethau gwallt a chroen y pen
 • Gwasanaethau cywiro lliw
 • Gwasanaethau ymestyniadau gwallt creadigol
 • Steilio a gwisgo gwallt yn greadigol
 • Gwasanaethau ymgynghori arbenigol i gyflyrau gwallt a chroen y pen
 • Gwisgo gwallt hir yn greadigol
 • Datblygu a gwella sgiliau trin gwallt yn greadigol
 • Cyfrannu at effeithiolrwydd ariannol y busnes
 • Creu amrywiaeth o effeithiau a bermiwyd
 • Cyfrannu at gynllunio a gweithredu gweithgareddau hyrwyddo
 • Cefnogi gwella gwasanaeth i gwsmeriaid.

Hefyd, mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) a fwriadwyd i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wneud y gorau o’ch dysgu, eich gwaith a’ch bywyd. Maent yn cynnwys:

 • Cymhwyso Rhif Lefel 2 – bydd y cymhwyster hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau rhif, gan gynnwys rhoi dealltwriaeth o ddata rhifiadol i chi, gwneud cyfrifiadau, dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau.
 • Cyfathrebu Lefel 2 – bydd hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau cyfathrebu wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu.
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Lefel 1 – fe’i bwriadwyd i wella eich sgiliau TGCh, gan gynnwys canfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth a datblygu a chyflwyno gwybodaeth.
Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yma, gallech symud ymlaen i Lefel 4 mewn Rheolaeth Salon, neu gyrsiau perthnasol tebyg i therapi Harddwch neu Golur Theatrig a’r Cyfryngau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel amod o’ch lle ar y cwrs hwn, bydd disgwyl i chi brynu'r offer priodol oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Y gost am hyn yw tua £140.

I adlewyrchu disgwyliadau'r diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent y gellir ei harchebu oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Ar gyfer 2023/2024 bydd y coleg yn ariannu’r gost o un wisg salon lawn. Gellir cael manylion ar sut i archebu eich gwisg salon am ddim, a setiau ychwanegol, yn ogystal ag opsiynau talu’r cyflenwyr, oddi wrth eich Pennaeth Ysgol, Darlithydd neu Dechnegydd.  Y pris ar gyfer 2023/2024 yw £45.

Gall fod costau ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3?

EPDI0011AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr