Dyfarniad yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Ionawr 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
9 wythnos

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw eich helpu i edrych ar wahanol fathau o golur mewn modd creadigol, yn edrych ar ei hanes, ysbrydoliaeth i gynllunio a sut i greu’r olwg yr ydych yn ei cheisio. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo ddawn greadigol i golur, diddordeb yn y theatr neu mewn colur ffilm, neu sydd eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant.

Cynnwys y cwrs

Cwrs ymarferol yw hwn yn edrych ar agweddau gwahanol o gynllunio colur, gan gynnwys:

  • Colur Cyfnod – ymchwilio i hanes colur a chynllunio thema colur o’r 18fed Ganrif, y 1920au, 1950au a 1960au.
  • Colur Ffantasi - ysbrydoliaeth i ymchwil, cynllunio a chreu colur ffantasi sy’n rhaid cynnwys addurniadau, gwisgoedd a gwallt.
  • Colur Priodasol – enwi’r cynhyrchion a ddefnyddir a chymhwyso arddulliau colur prydferthwch amrywiol.

 

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond bydd rhaid i chi fod â diddordeb mewn gweithgareddau artistig a chreadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Disgwylir i chi brynu iwnifform a chyfarpar yn amod o’ch lle ar y cwrs. Cewch wybod mwy pan fyddwch chi’n cofrestru.

 

 

Ble alla i astudio Dyfarniad yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig?

CPCE2776AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Ionawr 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr