En

Dyfarniad yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
9 wythnos

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw eich helpu i edrych ar wahanol fathau o golur mewn modd creadigol, yn edrych ar ei hanes, ysbrydoliaeth i gynllunio a sut i greu’r olwg yr ydych yn ei cheisio. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo ddawn greadigol i golur, diddordeb yn y theatr neu mewn colur ffilm, neu sydd eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant.

Cynnwys y cwrs

Cwrs ymarferol yw hwn yn edrych ar agweddau gwahanol o gynllunio colur, gan gynnwys:

  • Colur Cyfnod – ymchwilio i hanes colur a chynllunio thema colur o’r 18fed Ganrif, y 1920au, 1950au a 1960au.
  • Colur Ffantasi - ysbrydoliaeth i ymchwil, cynllunio a chreu colur ffantasi sy’n rhaid cynnwys addurniadau, gwisgoedd a gwallt.
  • Colur Priodasol – enwi’r cynhyrchion a ddefnyddir a chymhwyso arddulliau colur prydferthwch amrywiol.

 

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond bydd rhaid i chi fod â diddordeb mewn gweithgareddau artistig a chreadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Disgwylir i chi brynu iwnifform a chyfarpar yn amod o’ch lle ar y cwrs. Cewch wybod mwy pan fyddwch chi’n cofrestru.

 

 

Ble alla i astudio Dyfarniad yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig?

CPCE2776AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 07 Ionawr 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr