En

Cyflwyniad i Bermio Gwallt

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:30

Hyd

Hyd
4 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs permio byr hwn yn addas i'r rhai sy'n gweithio yn y maes trin gwallt, neu'n astudio'r pwnc, uwchsgilio neu ddatblygu technegau permio ymhellach.

Bydd y cwrs yn cynnwys nifer o sesiynau ymarferol a addysgir gyda mewnbwn damcaniaethol. Cynhelir sesiynau ymarferol mewn salonau wedi'i hadeiladu'n bwrpasol yn Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sgiliau trin gwallt ond nid ydych yn teimlo'n barod i ymrwymo i gwrs achrededig ffurfiol.

Cynnwys y cwrs

Permio a niwtralu gwallt, gan ddatblygu'r sgiliau i ddangos eich bod yn gallu:

  • Paratoi ar gyfer gwasanaethau permio a niwtralu
  • Defnyddio dulliau gweithio diogel
  • Ymgynghori gyda chleientiaid ynghylch gwasanaethau a chanlyniadau profion
  • Cytuno ar yr effaith ddelfrydol gyda chleientiaid
  • Dewis cynnyrch ac offer addas
  • Cynnal gwasanaethau permio a niwtralu
  • Darparu cyngor ac argymhellion i gleientiaid am y gwasanaethau a ddarperir

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad penodol, ond mae'n rhaid i chi fod â diddordeb mewn trin gwallt.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cyfranogiad ymarferol a gweithredu yn hanfodol ar gyfer cwblhau'r cwrs hwn.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Bermio Gwallt?

ECCE4026AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 26 Chwefror 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr