En

Cyflwyniad i Wasanaethau Gwella Ewinedd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Chwefror 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion darparu gwasanaethau gwella ewinedd i gleientiaid. Byddwch yn dysgu am baratoi'r ewinedd, ymgynghori â chleientiaid, iechyd a diogelwch, cynhyrchion a thechnegau gwella ewinedd ac ôl-ofal.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dysgwyr sydd am ddysgu am dechnegau gwella ewinedd ac sydd am ennill eu sgiliau eu hunain yn y sector poblogaidd hwn. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu elfennau theori ac ymarfer gweithio gyda system gwella ewinedd. Mae hyn yn cynnwys paratoi - ymgynghori â chleientiaid, cadw cofnodion, dadansoddi ewinedd, cyflwyniad proffesiynol, a gwrtharwyddion. Darparu gwasanaethau gwella ewinedd, gan gynnwys cynhyrchion, offer a chyfarpar, technegau ac ôl-ofal.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i ddysgwyr wisgo tiwnig salon a bydd angen cit ewinedd, bydd manylion yn cael eu hanfon cyn i'r cwrs ddechrau. Mae'r cit yn costio tua £200.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Wasanaethau Gwella Ewinedd?

NPCE3659AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 27 Chwefror 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr