En

Cyflwyniad i Wasanaethau Aeliau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Tachwedd 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno dysgu'r sgiliau a'r technegau sy’n rhan o siapio aeliau a darparu'r gwasanaeth poblogaidd hwn i gleientiaid. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall asesu siâp a chyfrannau aeliau mewn perthynas â nodweddion wyneb, a sut i baratoi a darparu gwasanaethau siapio aeliau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Dechreuwyr heb unrhyw wybodaeth flaenorol am wasanaethau aeliau.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn ymdrin â thacluso, siapio ac ail-lunio aeliau, offer a chyfarpar, ymgynghori â chleientiaid, hylendid ac iechyd a diogelwch, ac ôl-ofal.

Asesir y cwrs trwy bortffolio o dystiolaeth, sy'n cynnwys gwaith ysgrifenedig a chofnodion cleientiaid, yn ogystal ag asesiad ymarferol o waith gyda chleientiaid. Mae cadarnhau cleientiaid i weithio gyda nhw, a chyflwyniad personol wrth weithio, yn rhan o'r meini prawf asesu ar gyfer y cwrs hwn.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn cael gwybod am becyn bach o offer ar ddechrau'r cwrs.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Wasanaethau Aeliau?

NPCE3658AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Tachwedd 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr