Gwallt i Rieni (Steilio Gwallt Rhiant a Phlant)

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Mawrth 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:30

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i dechnegau trin gwallt a rhoi trefn ar wallt plant.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sy’n dymuno dysgu sut i steilio a thrin gwallt plant

...y rhai sy’n dymuno dysgu technegau steilio sy’n hawdd ac yn gyflym

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs sy’n para am dair wythnos, byddwch chi’n dysgu i gymhwyso’r technegau canlynol:

  • Plethu a throelli
  • Steilio gan ddefnyddio sythwyr a haearn cwicio 
  • Steiliau gwallt i fyny ar gyfer gwallt hir

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad, fodd bynnag, bydd gofyniad i chi ddod â phlentyn gyda chi bob wythnos i fod yn fodel er mwyn i chi gymhwyso eich dysgu yn weithredol.

Ble alla i astudio Gwallt i Rieni (Steilio Gwallt Rhiant a Phlant)?

CPCE3638AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Mawrth 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr