Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Ymarfer Corff ar gyfer Rheoli Poen Cefn Isaf Lefel Level 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
Level 4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£170.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Mawrth 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw:

  • Hyfforddi dysgwyr i lefel broffesiynol gymwys, gan eu galluogi i gynllunio, cynnal ac adolygu rhaglenni i fynd i'r afael ag anghenion cleientiaid â phoen yng ngwaelod y cefn.
  • Hyfforddi dysgwyr i lefel broffesiynol gymwys, gan eu galluogi i gefnogi cleientiaid i newid eu gweithgaredd corfforol a'u hymddygiad ffordd o fyw i'w cynorthwyo i reoli poen cefn amhenodol cronig

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... y rhai sy'n hyfforddwyr profiadol sy'n dymuno datblygu eu gyrfa yn y sector iechyd a ffitrwydd fel hyfforddwr arbenigol sy'n gallu mynd i'r afael ag anghenion cleientiaid â phoen yng ngwaelod y cefn.

Cynnwys y cwrs

Bydd disgwyl i chi gyflawni lefel uchel o bresenoldeb a phrydlondeb fel rhan o'r cymhwyster hwn. Bydd angen i chi hefyd ddangos ymgysylltiad llawn ag elfennau ymarferol a damcaniaethol y cwrs.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr feddu Ddiploma Lefel 3 mewn Atgyfeirio Cleifion mewn Ymarfer Corff neu gyfwerth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs hwn yn darparu dilyniant i gymwysterau arbenigol pellach ar Lefel 4.

Mae’r cwrs hwn yn darparu dilyniant i gymwysterau arbenigol pellach ar Lefel 4.

 

   
Ble alla i astudio Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Ymarfer Corff ar gyfer Rheoli Poen Cefn Isaf Lefel Level 4?

UCCE3581AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 27 Mawrth 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr