Colur Perfformwyr Drag

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs colur byr 5 wythnos ar gyfer rhai sy’n dymuno arbenigo yn y grefft o goluro artistiaid drag at ddefnydd personol neu broffesiynol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...i’r rhai sy’n dymuno dysgu sut i drawsnewid o wryw i fenyw

...gan arbenigo mewn coluro artistiaid drag

Cynnwys y cwrs

Dyluniwyd y cwrs i fod yn bersonol ac wedi’i deilwra ar gyfer unigolion mewn amgylchedd cyfrinachgar. Mae'n ymdrin â:

  • Deall cynnyrch colur a’r dewis o liwiau
  • Deall y defnydd o offer a chyfarpar coluro
  • Technegau coluro
  • Colur ar gyfer trawsnewid o wryw i fenyw/drag
  • Ôl-ofal a thechnegau tynnu colur
  • Arferion Iechyd a Diogelwch yn y salon

Ar ôl cwblhau'r cwrs 5 wythnos yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif coleg.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol na phrofiad ar gyfer y cwrs hwn, fodd bynnag mae gofyn i ymgeiswyr ddangos brwdfrydedd a meddu ar sgiliau cyfathrebu da.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu symud ymlaen i ddilyn cyrsiau eraill byr neu ran amser mewn gwallt a cholur sy’n berthnasol i drawsnewid gwryw i fenyw/drag.

Mae opsiwn hefyd i symud ymlaen i gwrs llawn amser neu ran amser uwch mewn Gwallt a Cholur i’r Cyfryngau.

Ble alla i astudio Colur Perfformwyr Drag?

CPCE3576AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr