Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae'r dosbarth nos yn gyfle i chi brofi popeth da am fod yn greadigol a'ch caniatáu chi i ail-gysylltu â'ch ymarfer celfyddydol. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro fel eich bod chi'n gallu cyflawni'ch targedau o ran eich ymarfer celfyddydol, a hynny drwy ganolbwyntio ar brosiect newydd, a ddatblygwyd drwy daith dywysedig gyda phobl o'r un anian, yn cynnwys ffotograffiaeth, tynnu lluniau, paentio, trafod a datblygu syniadau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Pobl gyda greddf greadigol
... Y rhai gyda diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth, cerdded a chelf
... Unrhyw un sydd eisiau ail-gynnau sbarc greadigol

Cynnwys y cwrs

O fewn y dosbarthiadau ceir trafodaeth anffurfiol ac agored ynghylch eich ymarfer celfyddydol, gyda phwyslais ar waith blaenorol a datblygu syniad. Ceir taith dywysedig o amgylch yr ardal wledig hardd leol, a chewch gyfle i dynnu llun a braslunio'r olygfa, natur, blodau a'r tirlun. Byddwch hefyd yn casglu deunyddiau naturiol ar gyfer gweithdai.

Bydd rhai o'r dosbarthiadau'n seiliedig ar arddull gweithdy, yn archwilio'r broses ffotograffig syanoteip a byddwch yn rhoi cynnig ar weithdy darlunio/tynnu llun. Bydd y ddwy sesiwn yn defnyddio'r dychymyg, eitemau a darluniau a wnaed ar y daith gerdded.

Bydd y cwrs yn eich galluogi chi i bori'ch meddwl creadigol drwy baentio gyda dyfrliwiau. Cewch gyfle i baentio a chreu gan ddefnyddio ysbrydoliaeth gan y cwrs i greu rhywbeth y byddwch yn ei drysori. Bydd y cwrs yn dod i ben gyda thrafodaeth anffurfiol ac agored ynghylch eich ymarfer celfyddydol, a rhoddir pwyslais ar syniadau newydd a ddatblygwyd yn ystod y cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir pob cwrs am 6 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau a'r gost yw £40 am bob cwrs.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw: Gwneud Gemwaith, Serameg, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Gwneud Printiau, Tecstilau, Llesiant Creadigol ac Ymarfer Celfyddydau, Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live, Celfyddydau Perfformio a Chanu er Pleser.

Mae dyddiadau cychwyn y cyrsiau fel a ganlyn:

  • 14/09/2022 - 19/10/2022
  • 09/11/2022 - 14/12/2022
  • 11/01/2023 - 15/02/2023
  • 19/04/2023 - 24/05/2023

Rhaid gwisgo dillad sy’n addas ar gyfer y gweithgareddau. Bydd yr holl offer yn cael ei ddarparu.

Ble alla i astudio Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau?

CCCE3566AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 11 Ionawr 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr