Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£40.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Ebrill 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae'r dosbarth nos yn gyfle i chi brofi popeth da am fod yn greadigol a'ch caniatáu chi i ail-gysylltu â'ch ymarfer celfyddydol. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro fel eich bod chi'n gallu cyflawni'ch targedau o ran eich ymarfer celfyddydol, a hynny drwy ganolbwyntio ar brosiect newydd, a ddatblygwyd drwy daith dywysedig gyda phobl o'r un anian, yn cynnwys ffotograffiaeth, tynnu lluniau, paentio, trafod a datblygu syniadau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Pobl gyda greddf greadigol
... Y rhai gyda diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth, cerdded a chelf
... Unrhyw un sydd eisiau ail-gynnau sbarc greadigol

Cynnwys y cwrs

O fewn y dosbarthiadau ceir trafodaeth anffurfiol ac agored ynghylch eich ymarfer celfyddydol, gyda phwyslais ar waith blaenorol a datblygu syniad. Ceir taith dywysedig o amgylch yr ardal wledig hardd leol, a chewch gyfle i dynnu llun a braslunio'r olygfa, natur, blodau a'r tirlun. Byddwch hefyd yn casglu deunyddiau naturiol ar gyfer gweithdai.

Bydd rhai o'r dosbarthiadau'n seiliedig ar arddull gweithdy, yn archwilio'r broses ffotograffig syanoteip a byddwch yn rhoi cynnig ar weithdy darlunio/tynnu llun. Bydd y ddwy sesiwn yn defnyddio'r dychymyg, eitemau a darluniau a wnaed ar y daith gerdded.

Bydd y cwrs yn eich galluogi chi i bori'ch meddwl creadigol drwy baentio gyda dyfrliwiau. Cewch gyfle i baentio a chreu gan ddefnyddio ysbrydoliaeth gan y cwrs i greu rhywbeth y byddwch yn ei drysori. Bydd y cwrs yn dod i ben gyda thrafodaeth anffurfiol ac agored ynghylch eich ymarfer celfyddydol, a rhoddir pwyslais ar syniadau newydd a ddatblygwyd yn ystod y cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir pob cwrs am 6 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau a'r gost yw £40 am bob cwrs.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw: Gwneud Gemwaith, Serameg, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Gwneud Printiau, Tecstilau, Llesiant Creadigol ac Ymarfer Celfyddydau, Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live, Celfyddydau Perfformio a Chanu er Pleser.

Mae dyddiadau cychwyn y cyrsiau fel a ganlyn:

  • 14/09/2022 - 19/10/2022
  • 09/11/2022 - 14/12/2022
  • 11/01/2023 - 15/02/2023
  • 19/04/2023 - 24/05/2023

Rhaid gwisgo dillad sy’n addas ar gyfer y gweithgareddau. Bydd yr holl offer yn cael ei ddarparu.

Ble alla i astudio Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau?

CCCE3566AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 19 Ebrill 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr