En

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Mynediad at Addysg Uwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Mehefin 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:30

Hyd

Hyd
4 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs Cyn-Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi'i ddylunio i roi'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i fynd ymlaen i'r Cwrs Mynediad i Nyrsio.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sydd eisoes yn gweithio ym Maes Gofal

...dysgwyr sy’n dymuno ailhyfforddi sy’n awyddus i gael gyrfa yn y dyfodol mewn Nyrsio/Bydwreigiaeth neu Astudiaethau Parafeddyg.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn rhoi cipolwg i chi ar y cymhwyster Mynediad at Nyrsio ac yn darparu’r wybodaeth sylfaenol a fydd ei hangen arnoch. Bydd y cwrs hefyd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau megis ymchwil, llyfryddiaeth, ysgrifennu academaidd a sgiliau cyflwyno. Bydd y sgiliau hyn oll o gymorth i’ch paratoi i ymgymryd â rhaglen Lefel 3.

Gofynion Mynediad

Rhoddwn ystyriaeth unigol a gofalus i bob cais. Mae gradd A* - C mewn TGAU Saesneg Iaith yn hanfodol a rhaid darparu tystiolaeth cyn cofrestru. Rhaid i ddysgwyr fod wedi gadael addysg lawn amser ers 2 blynedd cyn astudio'r cwrs hwn.

Rydym hefyd yn disgwyl gweld sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol.

Mae'r cwrs wedi’i ddylunio ar gyfer y rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth a/neu unigolion sydd â diddordeb mewn ailhyfforddi i symud ymlaen i’r brifysgol a chwilio am gyflogaeth yn y Sector Iechyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Coleg Gwent yn benderfynol o hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd. Noder os gwelwch yn dda, dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cwrs.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad?

CPCE3550AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Mehefin 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr