Argraffu 3D

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£40.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Ebrill 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Yn ystod y Cwrs Ffabrigiad Digidol hwn, byddwn yn ymdrin â hanfodion Argraffu 3D. Mae’r cwrs wedi’i ddylunio ar gyfer dechreuwyr i ennill dealltwriaeth o sut mae Argraffydd 3D yn gweithio, a’r broses o fynd o Ganfas Dylunio 3D gwasg i brint ffisegol llawnMae pwyslais y cwrs ar adeiladu sgiliau a hyder gan ddefnyddio ystod o Feddalwedd Argraffu a Modelu a fydd yn eich caniatáu i wneud y mwyaf o’ch Argraffydd 3D fel gweithgaredd hamdden neu ar gyfer eich busnes. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Unrhyw un sydd eisiau dysgu am argraffu 3D

... Unrhyw un sydd eisiau dysgu sut i wneud modelau, gemau bwrdd, crefftau ac am ddylunio a pheirianneg cynnyrch gan ddefnyddio argraffydd 3D.

Cynnwys y cwrs

Byddwn yn mynd i'r afael â:

  • Dylunio eich modelau 3D eich hun gan ddefnyddio ‘Autodesk Maya and Blender’
  • Gosodiadau meddalwedd arbenigol “Slicing” ar gyfer y canlyniadau print gorau
  • Lefelu’r gwely print i bob pwrpas
  • Gosod eich argraffydd ar gyfer adlyniad haen gyntaf cywir
  • Dewch o hyd i ffeiliau parod yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho a’u hargraffu eich hun
  • Cyrchwch argymhellion ar ba argraffydd a meddalwedd “slicing” i’w ddefnyddio i gychwyn arni

Bydd y cwrs hwn yn mynd â chi ar daith trwy’r holl Broses Argraffu 3D O ddylunio eich model 3D eich hun mewn Meddalwedd Dylunio 3D i’w baratoi ar gyfer ei argraffu yn y meddalwedd “Slicing”, ac yn olaf argraffu’r gwrthrych. Bydd y cwrs yn dangos i chi gam wrth gam sut mae’r holl broses argraffu 3D yn gweithio o’r dechrau i’r diwedd. Efallai y bydd yn ymddangos yn llethol, ond mewn gwirionedd mae’n hynod o syml a rhwydd i’w wneud.

Bydd angen i chi fynychu'n rheolaidd a bod yn frwdfrydig tuag at y pwnc.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir pob cwrs am 6 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau ac yn costi £40.

Y cyrsiau rydym yn eu hastudio ar hyn o bryd yw; Gwneud Gemwaith, Serameg, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Gwneud Printiau, Tecstilau, Lles Creadigol ac Ymarfer Celfyddydau, Sgiliau DJ yn Defnyddio Ableton Live, Celfyddydau Perfformio a Chanu er Pleser.

Mae dyddiadau cychwyn y cwrs fel a ganlyn:

  • 09/11/2022 - 14/12/2022
  • 11/01/2023 - 15/02/2023
  • 19/04/2023 - 24/05/2023

For this particular course there will be an additional fee of £25 to pay for a Reel of PLA Filament.

Ble alla i astudio Argraffu 3D?

CCCE3516AD
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 19 Ebrill 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr