Paratoi ar gyfer Camau 2 Hyfforddiant BHS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£45.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Chwefror 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer arholiadau Gofal a Rheolaeth Camau 2 a 3 'Llwybr Hyfforddi' Rhagoriaeth Ceffylau BHS.

Fel Hyfforddwr Cam 2, byddwch yn datblygu eich sgiliau o weithio gyda marchogion i sefydlu sgiliau marchogaeth sylfaenol ar dir gwastad a thros ffensys. Byddwch yn gweithio gyda marchogion ar y gwaith o neidio, wrth arwain ac yn darparu sesiwn rheoli stablau ymarferol sy'n cwmpasu gweithgareddau arferol.

Fel Hyfforddwr Cam 3, byddwch yn datblygu eich sgiliau o weithio gyda marchogion i ddarparu canllawiau cychwynnol ar dressage a hyfforddiant ar dir gwastad, a helpu marchogion i weithio dros gridiau, cyrsiau bach a ffensys traws gwlad.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Unigolion sydd eisiau dechrau ar y llwybr Hyfforddi Ceffylau BHS

... Unigolion sydd eisiau datblygu eu sgiliau hyfforddiant i hyfforddi a datblygu marchogion

... Hyfforddwyr sy'n mwynhau ysbrydoli eraill i fod y gorau y gallant fod

Cynnwys y cwrs

Bydd yr hyfforddiant Hyfforddwr Cam 2 yn datblygu eich sgiliau i’ch galluogi i gyflwyno gwers ddosbarth, gan gynnwys gwaith tir gwastad a neidio. Byddwch yn gweithio gyda grwpiau bach o farchogion ar waith cerdded, trotian a charlamu, gan weithio ar gydbwysedd ac ystum marchogaeth, a all gynnwys gwaith gyda gwartholion a hebddynt.

Byddwch yn datblygu o waith gwastad i neidio, fel gwers integredig yn gweithio dros bolion daear, ffens unigol, dwbl neu bellter perthnasol.

Byddwch yn cyflwyno sesiynau rheoli stablau ymarferol sy'n cwmpasu gweithgareddau arferol fel gosod ffrwyn, ryg neu waith trin.

Bydd yr hyfforddiant Hyfforddwr Cam 3 yn datblygu eich sgiliau i’ch galluogi i gyflwyno gwers ar farchogaeth ar dir gwastad a fyddai’n addas ar gyfer rhywun sy’n awyddus i gystadlu mewn cystadleuaeth dressage i ddechreuwyr neu ragbrawf.

Byddwch hefyd yn defnyddio ein ffensys XC efelychol, er mwyn gallu hyfforddi dau farchog dros ffensys traws gwlad efelychol mewn arena, gan roi profiad i farchogion o rai o ffensys mwy technegol cwrs 80-centimetr.

Gofynion Mynediad

Er mwyn gallu ymgymryd â hyfforddiant asesu Hyfforddi Cam 2 ar Gampws Brynbuga, bydd angen i chi fod o leiaf 17 oed ac wedi cyflawni'r cymhwyster BHS Cam 2 Marchoga, BHS Cam 2 Gofalu a BHS Cam 2 Hwrdd.

NODER: Er mwyn sefyll yr Asesiad Hyfforddi Cam 3 allanol, dylech fod yn 18 oed ac yn meddu ar gymhwyster Hyfforddi Cam 2 BHS.

Gwybodaeth Ychwanegol

Noder, mae’r cwrs hwn wedi'i gynllunio i baratoi dysgwyr ar gyfer arholiadau Hyfforddi Cam 2/3 BHS, ond nid yw'r cwrs hwn yn cynnwys mynediad i arholiadau nac asesiad allanol.

Ble alla i astudio Paratoi ar gyfer Camau 2 Hyfforddiant BHS?

UPCE3496AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Chwefror 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr