Paratoi Ceffylau ar gyfer Cystadleuaeth – Paratoi i Ddangos ac Ymddangosiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Mai 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
14:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi cyfle i berchnogion ceffylau ddatblygu eu sgiliau wrth baratoi ceffylau ar gyfer cystadleuaeth. Byddwch yn cael mewnwelediad i’r gwaith o baratoi eich ceffyl yn barod ar gyfer cylch y sioe, gyda dealltwriaeth o'r rheolau a'r gofynion ar gyfer gwahanol ddosbarthiadau. Byddwch yn dysgu am y cynhyrchion sydd ar gael i gael eich ceffyl i edrych ar ei orau a chael profiad ymarferol wrth baratoi ceffyl ar gyfer cystadleuaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Perchnogion ceffylau sydd eisiau dechrau cystadlu gyda’u ceffylau

... Unigolion sydd eisiau profiad ymarferol o baratoi ceffyl ar gyfer y cylch sioe

... Unigolion sydd eisiau dysgu am y gofynion penodol ar gyfer gwahanol ddosbarthiadau cystadlu

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol i baratoi eich ceffyl neu'ch merlen ar gyfer y cylch sioe. 

Mae'r rhain yn cynnwys: 

  • Trochi (fel sy'n briodol)
  • Plethu a Thorri Blew
  • Marcio chwarter
  • Yr elfennau manylach o waith trin
  • Cynnyrch trin i wella edrychiad eich ceffyl

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, er y bydd angen i ddysgwyr fod yn 16 oed neu’n hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill tystysgrif coleg.

Bydd angen i ddysgwyr wisgo dillad priodol, clôs pen-glin ac esgidiau marchogaeth yn ddelfrydol, i fynychu'r cwrs a bydd angen het farchogaeth arnynt sy'n bodloni'r safonau diogelwch presennol ar gyfer cyflwyniad terfynol y ceffyl.

Ble alla i astudio Paratoi Ceffylau ar gyfer Cystadleuaeth – Paratoi i Ddangos ac Ymddangosiad?

UPCE3494AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Mai 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr