En

Ffotograffiaeth Amgen

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Chwefror 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs yn agored i unrhyw un sydd â chariad tuag at ffotograffiaeth ac yn ceisio datblygu eu technegau ffotograffiaeth amgen i gynnwys technegau â llaw a thechnegau digidol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Datblygu eich technegau ffotograffiaeth i gynnwys technegau â llaw a thechnegau digidol. Bydd y rhain yn cynnwys cyanoteipiau, canyddion a chyfryngau cymysg, yn ogystal â thriniaeth Photoshop. Mae hwn yn gwrs annibynnol a fydd yn canolbwyntio ar ffotograffiaeth a chymwysiadau crefft.

Cynnwys y cwrs

  • Golygu Photoshop
  • Syanoteipiau
  • Trosglwyddo delwedd
  • Cannu
  • Gwehyddu
  • Cyfosod lluniau (digidol a chollage)
  • Cyfryngau Cymysg

Gofynion Mynediad

Mae angen camerâu ar gyfer y cwrs hwn, DSLR yn ddelfrydol, bydd offer arall ar gael i'w defnyddio yn ystod y cwrs. Bydd myfyrwyr angen eu ffotograffau eu hunain ar gerdyn SD er mwyn creu eu darnau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gan bob dysgwr bortffolio a samplau i’w cadw ar ddiwedd y cwrs.

Ble alla i astudio Ffotograffiaeth Amgen?

EECE3324AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 27 Chwefror 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr