Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle - Gloywi (SMSTS-R) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£390.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Ebrill 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Iau a Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Cwrs diweddaru yw hwn a gynlluniwyd yn benodol i’ch helpu i gynnal a diweddaru eich gwybodaeth iechyd a diogelwch gyfredol, fel y gallwch adnewyddu eich tystysgrif os oes angen.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sydd â thystysgrif Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle ddilys  

…adnewyddu eich tystysgrif bob 5 mlynedd

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn cwmpasu hanfodion iechyd a diogelwch, gan gynnwys:

  • Gosodiad safle
  • Rheoliadau CDM
  • Asesiadau risg
  • Datganiadau dull
  • Sgaffaldiau
  • Trydan  
  • Cloddiadau  
  • Dymchwel
  • Lleoedd cyfyng.

Er mwyn pasio, bydd angen i chi gwblhau asesiad amlddewis diwedd-cwrs yn llwyddiannus.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs, fe allech symud ymlaen i Dystysgrif Adeiladu Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch.

Ble alla i astudio Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle - Gloywi (SMSTS-R) Lefel 3?

NCCE3298AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Ebrill 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr