Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs cyflwyniad i Ffotograffiaeth hwn yn agored i bawb ac wedi'i ddylunio i weithio o gwmpas pobl sydd mewn cyflogaeth lawn amser.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dechreuwyr sydd â diddordeb mewn ennill dealltwriaethau allweddol i dynnu lluniau da.

Cynnwys y cwrs

Mae hwn yn gwrs ar lefel sylfaenol sy'n rhoi cyflwyniad i ffotograffiaeth.

Efallai y dymuna'r rheiny sydd eisiau datblygu ar ôl y cwrs hwn ymgymryd â'r camau nesaf yn y cwrs Ffotograffiaeth, sydd ar lefel ganolraddol ac a fydd yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd. Mae rhagor o fanylion ynghylch dilyniant ar gael gan y tiwtor.

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn ymgymryd â Ffotograffiaeth fel hobi yn eich amser hamdden neu'r rheiny a hoffai flas ar sut beth yw gyrfa yn y maes hwn.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr?

EECE3251AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 26 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr