En

Cynnal a Chadw Cartref Sylfaenol i Ddechreuwyr

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£75.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Tachwedd 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae'r cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr ddysgu, datblygu ac arfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cynnal a chadw o fewn adeilad domestig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiant adeiladu ond nid oes ganddynt brofiad blaenorol

 

...y rhai sy'n ymddiddori mewn DIY 

 

...y rhai hynny sy'n dymuno gwella eu dealltwriaeth o adeiladu o amgylch y cartref

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o'r crefftau amrywiol yn y diwydiant adeiladu, o blith y crefftau canlynol:

 

  • Gosod brics
  • Gwaith coed a saernïaeth
  • Plastro
  • Paentio ac addurno
  • Teilsio
  • Trydanol
  • Plymio

 

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn gweithdai gyda'r holl gyfarpar, a gefnogir gan sesiynau damcaniaethol i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi iddynt gwblhau'r cwrs, gall dysgwyr fynd ymlaen i gymwysterau adeiladu lefel uwch.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Cartref Sylfaenol i Ddechreuwyr?

NPCE3250AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Tachwedd 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr