Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoad Sylfaenol at Gam 1 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£75.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Tachwedd 2022

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs ymarferol a damcaniaethol sydd yn ddelfrydol ar gyfer gwella eich gwybodaeth o ofal ceffylau ac agweddau eraill o'r diwydiant marchogol, i baratoi ar gyfer cymhwyster Cam 1 y BHS.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd yn berchen ar geffyl

...gwella eich sgiliau marchogaeth

...gweithio gyda cheffylau ar fferm neu mewn stablau.

Cynnwys y cwrs

Gan ddefnyddio'r cyfleusterau yng Nghanolfan Farchogol Brynbuga, sydd yn ganolfan arholi wedi ei chymeradwyo gan Gymdeithas Geffylau Prydain (BHS), mae'r cwrs yn cynnwys y canlynol:

Mae pob sesiwn yn cynnwys gwers farchogaeth yn ymdrin â:

  • Ystum marchogaeth sylfaenol
  • Symudiadau cynradd wrth gerdded, trotian a rhygyngu
  • Marchogaeth heb wartholion
  • Gweithio ar gyfrwy ysgafn
  • Gwaith polyn

Gofal sylfaenol ceffylau yn cynnwys:

  • Sgiliau trin
  • Iechyd ceffylau
  • Bwydo
  • Rheolaeth stabl sylfaenol

Bydd angen i chi ddarparu eich het farchogaeth eich hun, a ddylai gydymffurfio â safonau BHS, yn ogystal â chlôs pen-glin a botasau marchogaeth.

Nid oes cymhwyster swyddogol, ond bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer asesiad Cam 1 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS), ac wedi hynny byddwch yn gallu symud ymlaen at Datblygu sgiliau marchogaeth - Paratoi at Gam 2 BHS.

Gofynion Mynediad

Cyn ymgymryd â'r cwrs, dylech feddu ar sgiliau marchogaeth digonol a bydd angen i chi gymryd rhan mewn asesiad marchogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cynhelir y cwrs ar ddydd Mercher 5.00yh - 8.00yh am gyfnod o 10 wythnos.

Ble alla i astudio Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoad Sylfaenol at Gam 1 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)?

UPCE3239AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr