En

Chwythsychu

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Ionawr 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Iau
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Dysgwch sut i greu steiliau gwallt bywiog ac esmwyth, heb ffris gan ddefnyddio technegau chwythsychu a steilio, gan ddefnyddio'r offer gwallt a chynnyrch steilio cywir i roi edrychiad proffesiynol i'ch gwallt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dechreuwyr sydd â diddordeb mewn chwythsychu, steilio a gorffennu gwallt. ...trinwyr gwallt sy'n awyddus i ddiweddaru eu sgiliau.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn ymdrin â:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Dadansoddi gwallt a chroen pen
  • Siampw a chyflyru
  • Argymell cynnyrch
  • Ôl-ofal a chyfarwyddyd prisiau
  • Arddangos technegau sychu gwahanol

Mae technegau sychu yn cynnwys defnyddio gefelau gwallt, sychwyr ac offer cyrlio. Byddwch yn ymarfer ar bennau â gwallt hir a byr neu fodelau go iawn os oes well gennych.

Byddwch yn cael eich asesu'n anffurfiol ac yn cael adborth ar lafar gan eich tiwtor yn y dosbarth, ac ar ôl cwblhau'r cwrs gallech fynd ymlaen i gyrsiau eraill heb gymhwyster neu gwrs yn seiliedig ar gymhwyster.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y
pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwn yn cyflenwi deunyddiau megis blociau a stondinau pennau, ond bydd angen i chi brynu eich brwsys a chribau y gellir eu prynu yn eich sesiwn gyntaf ac sy'n costio oddeutu £10.00. Efallai y dymunech ddod â'ch brwsys a chribau eich hun, ac efallai byddai well gennych wisgo barclod.

 

 

Ble alla i astudio Chwythsychu?

EPCE3212AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Ionawr 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr