En

Merched mewn adeiladu

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£75.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Chwefror 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae ymchwil yn dangos mai dim ond 10% o weithwyr y diwydiant adeiladu sy'n fenywaidd, gyda dim ond 2% yn gweithio gyda'r offer.

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos bod merched sydd eisiau ymuno â'r diwydiant yn cael eu hanghefnogi gan anghydbwysedd rhwng y nifer o ddynion a merched yng ngweithgareddau'r dosbarth neu weithdai. Felly, rydym wedi cyflwyno ein cwrs cyntaf i fenywod yn unig sy'n cynnwys amrywiaeth o grefftau.

Bydd y cwrs hwn yn darparu'r cyflwyniad delfrydol i'r diwydiant adeiladu, a gall fynd i'r afael â'r sgiliau hanfodol yn y crefftau adeiladu canlynol: gosod brics, gwaith coed a saernïaeth, plastro, paentio ac addurno, gweithdrefnau adeiladu, teilsio waliau a lloriau, gwaith trydanol a phlymio.

Mae wedi'i deilwra i fod yn addas i anghenion yr unigolyn, ac i adeiladu hyder mewn deheurwydd â llaw o fewn y sector adeiladu.

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i alluogi'r unigolyn ddilyn cwrs o'i ddewis o fewn y diwydiant adeiladu, fydd yn dal cymhwyster i safonau cydnabyddedig Lefel 1/lefel 2.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dysgwyr benywaidd sydd eisiau cyflwyniad i Adeiladu a llwybr at newid gyrfa posib.

...dysgwyr benywaidd sydd eisiau cwblhau cynnal a chadw ty syml.

Cynnwys y cwrs

Mae'n gwrs ymarferol, sy'n rhoi pwyslais ar adeiladu sgiliau o ran deheurwydd â llaw.

Bydd cysylltiadau at reoliadau a chyfreithiau Adeiladu, ond dim arholiadau, profion, nac asesiadau swyddogol.

Y myfyrwyr fydd yn arwain holl asesiadau tasgau ymarferol.

Ni cheir cymhwyster Swyddogol gan gorff dyfarnu. Fodd bynnag, byddant yn derbyn Tystysgrif gan y Coleg.

Gofynion Mynediad

Diddordeb mewn adeiladu.

Ble alla i astudio Merched mewn adeiladu?

NECE3148AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 27 Chwefror 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr