En

Gwallt i Fyny

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
15 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Os oes gennych ddiddordeb mewn trin gwallt, yna mae'r cwrs hwn yn rhoi'r cyfle perffaith i chi ddatblygu hyder a sgiliau mewn technegau steilio gwallt i fyny ar gyfer priodasau, dathliadau gadael ysgol ac achlysuron arbennig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant trin gwallt.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar steiliau gwallt i fyny clasurol, a byddwch yn dysgu o leiaf pum steil a all gynnwys rholiau, clymau a byns gwallt. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Arddangos gwahanol dechnegau, gan gynnwys rholiau, clymau a byns gwallt
  • Cymhwyso addurniadau gwallt
    Dadansoddiad gwallt a chroen pen
  • Technegau ymgynghori a gwrtharwyddion
  • Iechyd a diogelwch

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, cyfeillgar ac yn meddu ar lefel uchel o gyflwyniad personol, a bod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb i'r holl sesiynau. Byddwch yn gweithio ar fodelau pen i greu eich gwallt priodasol clasurol a gwallt ar gyfer digwyddiaddau - fodd bynnag, mae'n bosibl eich bod yn dymuno gweithio ar gleientiaid go iawn yn amgylchedd masnachol y coleg.

Byddwch yn cael asesiad anffurfiol ac adborth ar lafar gan eich tiwtor yn y dosbarth, ac ar ôl cwblhau'r cwrs gallech fynd ymlaen i gyrsiau byrion heb gymhwyster neu ddilyn cwrs cymhwyster ffurfiol mewn trin gwallt a/neu therapi harddwch.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu'r offer ar gyfer steiliau gwallt i fyny, sydd ar gyfartaledd yn costio oddeutu £25.00 a gellir eu prynu yn eich sesiwn gyntaf yn y coleg. I greu mwy o steiliau unigol, efallai yr hoffech brynu rhagor o eitemau a dod â nhw gyda chi i'r sesiwn.

Ble alla i astudio Gwallt i Fyny ?

EPCE3136AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 15 Ionawr 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr