City & Guilds Asesiad MOT Blynyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£100.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Amser Dechrau

Amser Dechrau
08:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
10:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn cynnal asesiadau MOT blynyddol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n gweithio mewn garej

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn cerbydau modur

...y rhai hynny sydd angen gwella eu gwybodaeth am asesiadau MOT ar gyfer gwaith

Gofynion Mynediad

Bydd y tiwtor yn asesu cymwysterau/addasrwydd ymgeiswyr trwy gyfweliad cyn cofrestru.

NCCE3123NV
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr